Porchia, Antonio

God, haast nooit geloofde ik in je, maar altijd had ik je lief.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Ontsluier niet, want wie weet is er niets. En niets kun je niet weer versluieren.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

De deemstering van de eerste woorden valt in met de tweede woorden.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Alleen de wonde spreekt haar eigen woord.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Als een mens niet klaagt, bestaat hij niet.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Allang vraag ik niets meer aan de hemel en nog steeds zijn mijn armen niet gezakt.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Kleine dingen zijn het eeuwige, en het overige, al het overige, is het kortstondige, het heel kortstondige.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Kon ik alles maar laten zoals het is, zonder ook maar een ster of een wolk te bewegen. Ach, kon ik dat maar!

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

En als de mens in het universum volkomen gelijk is aan het universum in de mens, waarom dan de mens én het universum, en niet de mens alleen of het universum alleen?

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Wie alles is, is alles zonder ik. Wie ik is, is ik zonder alles.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Als ik de indruk heb dat alles zonder mij bestaat, hoe indrukwekkend lijkt alles mij dan!

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Je loutert je, loutert je… Opgelet: er kon wel eens niets overblijven!

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Buiten mijn nauwe cel vind ik geen speelruimte.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Als het beknopte niet bestond, zouden bloemen niet bestaan.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Het hart verwonden is het vormen.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Ik ben niet hier, maar hier doe ik me voor, en hier heb ik lief.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Is jouw pijn een tikkeltje feller dan die van mij, dan voel ik me een tikkeltje wreed.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

En tref je nóg iets aan, dan heb je niet alles verloren. Je hebt nog altijd iets te verliezen.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Wie van vuur naar vuur loopt, komt om van de kou.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Ketens die ik niet wil breken zijn geen ketens; ze zouden dat wel zijn als ik ze brak.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Vandaag loopt af, morgen loopt af; alleen gisteren loopt niet af.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Voor grote dingen rest je zelfs geen minuut meer; maar er rest je nog een eeuwigheid – voor kleine dingen.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Ik had een God en ik had mijn leven voor Hem gegeven. Vandaag zou ik het nog steeds geven, als ik Hem nog had.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Een wonde doorsta je met een andere, diepere wonde, die je doorstaat met een andere, diepere wonde. En zo tot in het oneindige.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Jij bent er en je bent ervan overtuigd dat je gemist zou worden als je er niet was. En de waarheid is, dat je niet gemist wordt. Zelfs de zon zou niet gemist worden als ze er niet was.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Je dacht dat één maken is: vernietigen wat scheidt. En wat scheidt heb je vernietigd. En je hebt alles vernietigd. Want niets bestaat zonder wat scheidt.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Het woord dat ik heb vergeten is het andere woord dat ik uitspreek; het is al mijn woorden.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

En als ik gescheiden was van die boom die ik zie, van de zon die ik zie, zou ik dan die boom, die zon kunnen zien?

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Ik begon mijn komedie met mezelf als enige acteur en sluit haar af met mezelf als enige toeschouwer.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Ga niet vóór je ogen staan. Laat je ogen kijken.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Wat woorden zeggen blijft niet bestaan. Alleen woorden blijven bestaan. Omdat woorden altijd dezelfde zijn en wat ze zeggen nooit hetzelfde is.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Bloemen zijn er niet voor bloemen, want er zijn geen bloemen voor bloemen.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Liefde is een afzichtelijke wonde, maar ze gaat schuil onder bloemen, en die bloemen zijn fraai.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Een door en door bewust leven zou niemand kunnen doorstaan.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Mijn omwegen zijn mijn vrijgeleides.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Met mijn kluistering aan de aarde betaal ik de vrijheid van mijn ogen.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Waar alles iets anders weerspiegelt, wat is daar iets, en wat is alles?

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Haast altijd zijn wij in alles samen, het heelal en ik, en niet één insect méér, en niet één atoom méér.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson

Ja, het zijn miljoenen sterren. En miljoenen sterren zijn twee ogen die ernaar kijken.

  – Antonio Porchia, Voces, vert. Guy Posson