Cornets de Groot, R.A.

Niet aan denken. Gewoon doorschrijven.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Na ’t drinken van whisky zweemt ook het maagzuur naar de smaak van rook.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Een punt waar alles mogelijk, maar niets werkelijk is.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Ik wil de wereld best redden. Maar ik heb iets anders te doen.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

De rococo – de naam alleen al zweemt naar het wufte.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Ik sliep. Zij moet van mij hebben gedroomd.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Eindelijk begon zij het niet te begrijpen.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Opruimen is de pest voor ’t terugvinden van dingen.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

De dwaling is ’t noodzakelijke instrument van de waarheid.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Luisteren is een oorzaak.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Leugens zijn de vrienden van de waarheid.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Wat er ook over mijn werk geschreven wordt, het is altijd tertiaire literatuur.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Je moet (nieuwe) muziek nooit voor de eerste keer horen.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Het leven laat zich niet tussen twee minuten klemmen.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com