De Valckenaere, Julien

Zeer lichte ochtendgymnastiek. Na het opstaan even glimlachen vóór het zuchten en het knorren.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Er is een ontelbare menigte die zelfs de eenzaamste kluizenaar zich niet van het lijf houdt: zijn voorzaten.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Met open ogen en gespannen aandacht ootmoedig buigen voor het onverklaarbare.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Het is met de wijsheid als met de liefde: wie ze verkoopt, heeft ze niet en wie ze heeft, verkoopt ze niet.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Zelfoverschatting snoept vaak een leven lang van ontbrekende vermogens en talenten.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Hij speelde zolang voor martelaar tot hij het was.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

De glorie komt de mens toe dat in hem de natuur zichzelf op de vingeren tikt.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

De orthodoxie wantrouwt de paradox zoals een schoolmeester een te nieuwsgierig kind.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Er bestaan meer dan tweeduizend talen. En dat de mijne de mooiste is.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Wie voor een roeping niet alles veil heeft, kent slechts een bevlieging.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Het is geruststellend te weten dat ganse diersoorten uitstierven vóór de mens de hand in het spel had.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Zijn woordenschat is te beperkt om het kort en goed te zeggen.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Een waar gelovige stelt geen vragen waarop zijn katechismus geen antwoord geeft.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Zij, die niets te doen hebben gooien de kegels omver en de anderen zetten ze recht om iets te doen te hebben.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Een mens is met het leven tevreden of hij ondervindt vlug dat het leven niet tevreden is met hem.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Demi-monde: vrouwen die geen kleren nodig hebben om het fortuin te verdienen dat ze eraan verspillen.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Hij kon niet zeggen hoeveel hij van haar hield. Zij geloofde hem op zijn woord.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Ontmoeting: de naam heeft hij niet onthouden, maar de schijnheilige smoel kon hij met de beste wil van de wereld niet meer vergeten.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Ontgoochel uw ontgoochelingen.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Alleen: niet gehinderd door andermans hulp.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Men beweent een dode, niet omdat hij dood is, maar omdat hij niet meer leeft, wat lang niet hetzelfde is.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis