Chamfort

Haal uit de liefde de eigenliefde weg en er blijft maar weinig van over.

  – Chamfort, vert. M.d.H.

De meest verspilde dag is die waarop we niet hebben gelachen.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H./R.H.

De meeste samenstellers van dichtbundels of van verzamelingen grappige uitspraken lijken op mensen die kersen of oesters eten: ze kiezen eerst de lekkerste uit maar eten ten slotte alles op.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

Je ziet graag dat een slecht mens lui is en dat een zot zijn mond houdt.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

Alles is even leeg en ijdel in de mensen, hun blijdschap evenzeer als hun verdriet; maar een zeepbel kan beter goudkleurig of azuurblauw zijn dan zwart of grauw.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

Toen de prelaat aandrong, zei de abbé: ‘Monseigneur, ik heb al twee keer geluncht en bovendien is het vandaag vasten.’

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

Het huwelijk komt na de liefde, zoals rook na vuur.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

Er zijn eeuwen waarin de openbare mening de onzinnigste mening is.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

De filosoof die zijn hartstochten wil doven lijkt op de scheikundige die zijn vuur wil uitdoen.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

Grote mannen hebben hun meesterwerken voortgebracht na de leeftijd der hartstochten, zoals de aarde vruchtbaarder wordt na een vulkaanuitbarsting.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

De samenleving bestaat uit twee grote klassen: zij die meer te eten dan eetlust hebben, en zij die meer eetlust dan te eten hebben.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

Leven is een kwaal waarvoor de slaap ons om de zestien uur verlichting brengt. Maar dat is een pijnstiller, het geneesmiddel is de dood.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

De liefde bevalt beter dan het huwelijk, om dezelfde reden als waarom romans amusanter zijn dan geschiedenis.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

Ik herinner me een man die niets meer met de meisjes van het ballet te maken wilde hebben, omdat ze volgens hem al even onbetrouwbaar waren als eerbare vrouwen.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

Het huwelijk en het vrijgezellenleven hebben allebei hun bezwaren; je moet die keuze maken waarvan de bezwaren niet onoverkomelijk zijn.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

Een verliefd man die verstandige mensen beklaagt komt me voor als iemand die sprookjes leest en zich vrolijk maakt over mensen die geschiedenisboeken lezen.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. Evert van der Starre

Alle hartstochten zijn excessief, en het zijn alleen maar hartstochten omdat ze excessief zijn.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.

Zoals er goed geklede dwazen zijn, zo zijn er ook mooi verpakte dwaasheden.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.

Sommige zaken zijn makkelijker te legaliseren dan te legitimeren.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.

Je moet de dwaasheden durven begaan die je karakter van je vraagt.

  – Chamfort, Maximes et pensees, vert. M.d.H.

Echtscheiding is zo natuurlijk dat ze in menig huis elke nacht tussen de beide echtelieden slaapt.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.

De adel, zeggen de edelen, bemiddelt tussen koning en volk… Ja, zoals de jachthond bemiddelt tussen de jager en de hazen.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.

Iedereen die op zijn veertigste nog geen mensenhater is, heeft nooit van mensen gehouden.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.

In grote dingen tonen mensen zich zoals ze zich willen tonen, in kleine zoals ze zijn.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.

In de schone kunsten is men alleen goed in wat men niet heeft geleerd.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H.

Overtuiging is het oorkussen van het geweten.

  – M.d.H., vrij naar Chamfort