Author Archive

Ook nu nog wordt de liefde veelvuldig gebruikt in marketing en reclame, terwijl gezinnen het meestal zonder doen.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

Sterven mogen we, maar bederven mogen we niet.

  – Carry van Bruggen, Eva.

Ik denk vaak aan de hoeveelheid rundvlees die ervoor nodig zou zijn om bouillon te maken met het meer van Genève.

  – Pierre Dac, L’os à moelle, vert. R.H.

De hemel is abstracter dan we denken.

  – Daniel Dobbelaere

Kinderen worden geboren met de rekening in de hand, en hoeveel je ook betaalt, de rente galoppeert ver voor je uit als een kudde wilde paarden.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

We moeten onderscheid maken tussen wilskracht en doorzettingsvermogen. Drankzucht is geen toonbeeld van wilskracht.

  – Georges Braque, Le Jour et la nuit, vert. R.H.

Wat boven de waarheid vertaald wordt, liegt er niet om.

  – Daniel Dobbelaere

Onverschilligheid heeft geen begin en geen eind.

  – Georges Perec, Een man die slaapt, vert. R.H.

Ik ontvlucht mijn naaste. In elke naaste zit een dubbelganger.

  – Georges Braque, Le Jour et la nuit, vert. R.H.

Mannen zijn niet in staat om van iemand te houden maar misschien komt het voor dat ze van iemand hebben gehouden.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

Na ’t drinken van whisky zweemt ook het maagzuur naar de smaak van rook.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Veel duidt op verspilling.

  – Daniel Dobbelaere

Nooit wordt de wijn snel genoeg overgegoten van de fles in de dronkaard.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

Vergeet niet dat je van verdriet snel oud wordt.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

Voortdurend hollen we ons lot achterna.

  – Georges Braque, Le Jour et la nuit, vert. R.H.

Het is niet alles goud wat er blinkt. Wat er niet blinkt evenmin.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Dagbladen spreken over van alles, behalve over het dagelijkse.

  – Georges Perec, ‘Nader tot wat?’, Ik ben geboren, vert. R.H.

De liefde laten we over aan hen die niets hebben en meestal ook de liefde niet.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

Iets is het begin van niets.

  – Daniel Dobbelaere

Een punt waar alles mogelijk, maar niets werkelijk is.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Het geweten is de moeder van de zonde.

  – Georges Braque, Le Jour et la nuit, vert. R.H.

Een echte Don Juan rukt zich af.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

De ruimte lijkt ofwel makkelijker te plooien ofwel minder te vrezen dan de tijd: overal kom je mensen met horloges tegen en maar hoogst zelden mensen met kompassen.

  – Georges Perec, Ruimten rondom, vert. R.H.

Alcohol schaadt de kwaliteit van het denken niet, het is de druppel smeerolie die het denken nodig heeft.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

Ik wil de wereld best redden. Maar ik heb iets anders te doen.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Als we eenenzeventig zijn weten we maar al te goed dat we niet zojuist in het Polen van de achttiende eeuw ter wereld zijn gekomen om het korte, ellendige leven van een vlieg of een veldmuis te leiden.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

De rococo – de naam alleen al zweemt naar het wufte.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Romans zijn te lang.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Kunst geeft vleugels, wetenschap krukken.

  – Georges Braque, La nuit et le jour, vert. R.H.

Vriendschap is een boot zonder water.

  – Daniel Dobbelaere

Ik sliep. Zij moet van mij hebben gedroomd.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

De waarheid heeft geen tegendeel.

  – Georges Braque, Le Jour et la nuit, vert. R.H.

Ik ben de eerste de beste.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

De wereld is gewelddadig, dat is zeker. Maar hoeveel geweld heeft de wereld niet te verduren gehad?

  – Pierre Michon, Roemloze levens, vert. R.H.

De moedeloosmakende eeuwigheid.

  – Georges Braque, Le Jour et la nuit, vert. R.H.

Ik ben niet vervelend want ik verveel me niet.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Soms ga je niet te dicht naar de ander.

  – M.d.H./R.H.

Alcohol is uitgevonden om moeders te kunnen verdragen.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

Meer is het gefluit niet waard dan wat overeenkomst met.

  – Daniel Dobbelaere

Eindelijk begon zij het niet te begrijpen.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Vooruitgang in de kunst boek je niet door je grenzen te verleggen, maar door beter te weten wat je grenzen zijn.

  – Georges Braque, Le Jour et la nuit, vert. R.H.

In de loterij van het heden zijn de winnaars onbekend.

  – Nieuwe Zeeuwsche volkswijsheid

Alle talen trekken gekke bekken.

  – Daniel Dobbelaere

Opruimen is de pest voor ’t terugvinden van dingen.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Iedere vrouw weet dat haar man een ontrouwe hond is, zodra hij een stap buiten de deur zet richt zijn roede zich op bij het eerste het beste achterwerk dat hij ziet.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

Glorie is iets gemengds. Het is een verblindende vlam die gaat branden wanneer de dingen die worden gemengd contact maken.

  – Pierre Michon, Vuur van Brigid en andere wintermythen, vert. R.H.

Wie zichzelf respecteert heeft geen vaderland. Een vaderland, dat kleeft.

  – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.

Wie vooruit wil, keert volgers de rug toe. Meer verdienen volgers ook niet.

  – Georges Braque, Le Jour et la nuit, vert. R.H.

Elk verlangen is waarheid.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

De sterren bekwamen zich in gedragsvoorschriften.

  – Daniel Dobbelaere

De dwaling is ’t noodzakelijke instrument van de waarheid.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

De liefde, die mug die onze lichamen moe is en walgt van het bloed dat hij er zo lang uit heeft opgezogen.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

De hemel is een oud blauw oord waaronder onze naaktheid onbedekt is.

  – Pierre Michon, Vuur van Brigid en andere wintermythen, vert. R.H.

Een slecht geweten trekt zoals een oude wond.

  – Publilius Syrus, vert. Vincent Hunink

Gedachtestreepje navelstreng van iedere gedachte.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Diepzinnigheid is voorbehouden aan hen die niet het ongeluk hebben dat ze behept zijn met gevoel voor het bespottelijke.

  – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.

Als volgens Velimir Chlebnikov domheid, wijsheid en dwaasheid drie zusjes zijn, wie mogen dan hun ouders wezen?

  – Marc Kregting, Dood vogeltje

De enige goede monografie over Balzac is zijn verzameld werk.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

We stellen maar weinig voor. En soms is ook dat nog te veel.

  – Anonymus, vert. R.H.

Van bewijzen wordt de waarheid moe.

  – Georges Braque, Le Jour et la nuit, vert. R.H.

Niets smaakt bitterder dan niets.

  – Daniel Dobbelaere

Luisteren is een oorzaak.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Dieven, verkrachters en moordenaars worden ooit vergeven, maar voor wie nooit heeft liefgehad zal er nooit genade zijn.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

Een mens is alle mensen, een plek alle plekken.

  – Pierre Michon, Vuur van Brigid en andere wintermythen, vert. R.H.

Elk plan is een verkapte vorm van slavernij.

  – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.

De boekverkoper houdt niet van boeken die bij hem blijven.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Wat iemand overkomt kan ieder overkomen.

  – Publilius Syrus, vert. Vincent Hunink

Wie bij vol bewustzijn meehelpt aan de fabricage van frikadellen, lust ze niet meer.

  – Marc Kregting, Zij zijn niet van Jeremia

Alle families zijn gekkenhuizen.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

Ik doe niet wat ik wil, ik doe wat ik kan.

  – Georges Braque, Le Jour et la nuit, vert. R.H.

Ge moet iets verleggen, jongen. De grens, meester?

  – Daniel Dobbelaere

Alle dingen zijn veranderlijk en het onzekere nabij.

  – Pierre Michon, Vuur van Brigid en andere wintermythen, vert. R.H.

Leugens zijn de vrienden van de waarheid.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Luchten kunnen er niets aan doen dat ze grijs zijn, en alleen idioten knielen neer voor elke zonnestraal.

  – Régis Jauffret, Gekkenhuizen!, vert. M.d.H./R.H.

De dood is een staat van volmaaktheid, de enige die binnen bereik van een sterveling ligt.

  – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.

De ogen zien niets als de geest iets anders doet.

  – Publilius Syrus, vert. Vincent Hunink

Maar wie niet waagt die miskent zijn spreekwoorden.

  – Marc Kregting, Stopnaald

Stuitende aanblik van lantaarns en luchters overdag.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

In de doodsstrijd van het verleden, die almaar aanbreekt, staat de toekomst op en zet het meteen op een lopen.

  – Pierre Michon, Roemloze levens, vert. R.H.

Het geheugen kan de logge grillen van de dronkenschap niet getrouw reconstrueren en wordt pogingen in die richting al snel moe.

  – Pierre Michon, Roemloze levens, vert. R.H.

Wat er ook over mijn werk geschreven wordt, het is altijd tertiaire literatuur.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Een hond die naar de echo blaft; zo is de mens meestal.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

De werkelijkheid is een slechte moeder.

  – Pierre Michon, Vuur van Brigid en andere wintermythen, vert. R.H.

Je moet (nieuwe) muziek nooit voor de eerste keer horen.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

De ware morele elegantie bestaat in de kunst je overwinningen te vermommen als nederlagen.

  – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.

In de koets veracht ik de voetganger, op straat de koetsier.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel 366, vert. Erik de Smedt

Wat scheelt het helemaal tussen trouw en touw. Ik vraag de hand van wie zijn hand wil geven.

  – Marc Kregting, De leliering

Dronkaards geloven graag dat God of het Schrijven bij de volgende tapkast op hen wacht.

  – Pierre Michon, Roemloze levens, vert. R.H.

Bomen wisselen hun vogels uit als woorden.

  – Saint-Pol-Roux, Les reposoirs de la procession, vert. R.H.

Het leven laat zich niet tussen twee minuten klemmen.

  – Rudy Cornets de Groot, www.cornetsdegroot.com

Wie meer vermag dan goed is, wil meer dan hij mag.

  – Publilius Syrus, vert. Vincent Hunink

Wie niet meer dan een mens wil zijn, wordt minder dan een mens.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Apen zijn handig met hun voeten; mensen kunnen beter uit de voeten met hun handen.

  – Nieuwe Zeeuwsche volkswijsheid

Het doet deugd om na de jacht een mooie vrouw ferm over God te horen spreken.

  – Pierre Michon, Vuur van Brigid en andere wintermythen, vert. R.H.

Niets is moeilijker dan al nadenkend te zeggen wat iedereen zonder nadenken zegt.

  – Coluche, vert. M.d.H.

Je bent mesjogge als je jammert over het verdwijnen van de mens, in plaats van uit te roepen: ‘Dat ruimt op!’

  – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.

Maak je liefje kwaad, wanneer je liefde wilt!

  – Publilius Syrus, vert. Vincent Hunink

Het is niet slim om te zeggen dat je slim bent. Het is wel dom om te zeggen dat je dom bent.

  – Marc Kregting, Dood vogeltje

Poëzie is het uitzicht uit de ziekenkamer van het leven.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

In de dierentuin. Al die beesten houden hun fatsoen, behalve de apen. Je voelt dat de mens niet veraf is.

  – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.

Wij vergeten het lichaam, maar het lichaam vergeet ons niet. Vervloekt geheugen van de organen!

  – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.

Liefde is een staat van verwarring tussen het werkelijke en het wonderbare.

  – Louis Aragon, De boer van Parijs, vert. R.H.

Tel je de jaren die je nog te leven hebt? Ik… Ja… Ik… Nee…

  – Robert Pinget, Tâches d’encre, vert. R.H.

Schijndualiteit van de mens, laat me eens wat mijmeren over jouw bedrieglijke aard.

  – Louis Aragon, De boer van Parijs, vert. R.H.

Don Quichot is uit zijn boek gestapt om het te horen navertellen.

  – Robert Pinget, Tâches d’encre, vert. R.H.

Van de verschillende vormen van hoop die ik heb gekoesterd, was wanhoop de hardnekkigste.

  – Louis Aragon, De boer van Parijs, vert. R.H.

Bestaan is plagiaat.

  – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.

Je zou zeggen dat voor God de wereld niet meer is dan een goede gelegenheid om eens wat stillevens uit te proberen.

  – Louis Aragon, De boer van Parijs, vert. R.H.

Gewoonte is geen tweede natuur maar het failliet van de eerste. Welke?

  – Robert Pinget, Du nerf, vert. Maaike van den Hoek

Ik stel me voor hoe de rijken zouden kijken als de armen op grote schaal zelfmoord pleegden om hun grauwe bestaan te bekorten. Ze zouden vast zeggen dat dat immoreel is.

  – Henri Roorda, Mijn zelfmoord, vert. R.H.

Hoop is de normale vorm van waanzin.

  – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.

Lange afstanden bestonden al geruime tijd voor de uitvinding van de kilometer.

  – Henri Roorda, Ma documentation, vert. R.H.

Optimisme is even onzeker als pessimisme, maar aangenamer gezelschap.

  – Robert Pinget, Tâches d’encre, vert. R.H.

De olifant is een van de grappigste olifantasieën van de natuur.

  – Henri Roorda, Almanach Balthasar, vert. R.H.

Probeer alle geneesmiddelen uit, sommige kwalen genezen alleen door het woord.

  – Robert Pinget, Tâches d’encre, vert. R.H.

De zwaluw vliegt met de snelheid van de zebra (die trouwens zelden vliegt).

  – Henri Roorda, Almanach Balthasar, vert. R.H.

Er zijn mensen die vinden dat de giraffe een te lange nek heeft. Een absurd standpunt. Als de giraffe geen zeer lange nek had, was het geen giraffe.

  – Henri Roorda, Almanach Balthasar, vert. R.H.

Vergeet je eigen nietigheid door je over andermans nietigheid te buigen.

  – Robert Pinget, Tâches d’encre, vert. R.H.

Je moet veel hebben gezegd om te mogen zwijgen.

  – Robert Pinget, Tâches d’encre, vert. R.H.

Wat is intelligentie? Je dat afvragen.

  – Robert Pinget, Charrue, vert. R.H.

Vijfhonderd jaar na uitvinding van de boekdrukkunst zijn de meeste mensen nog altijd niet in staat om hun voeten te vegen voordat ze een woning binnen gaan.

  – Henri Roorda, Le roseau pensotant, vert. R.H.

Als je getallen veracht, nemen ze wraak.

  – Henri Roorda, À prendre ou à laisser, vert. R.H.

Waar de mensheid naartoe gaat weet ze niet, maar sinds een eeuw heeft ze duidelijk de bedoeling om daar zo snel mogelijk te komen.

  – Henri Roorda, Le roseau pensotant, vert. R.H.

Wanneer ze veel geld heeft lijkt een lelijke vrouw al minder lelijk.

  – Henri Roorda, Mijn zelfmoord, vert. R.H.

Leugen, hypocrisie: dat is misschien waarmee de mens het best van het dier kan worden onderscheiden.

  – Henri Roorda, Mijn zelfmoord, vert. R.H.

Er bestaan twee soorten ploertigheid: die van misdadigers en die van fatsoenlijke mensen.

  – Henri Roorda, Mijn zelfmoord, vert. R.H.

God kan niet op alle waaroms van de mens een antwoord verzinnen.

  – Henri Roorda, Mijn zelfmoord, vert. R.H.

Het universum wordt veel onbelangrijker als ik er niet meer ben.

  – Henri Roorda, Mijn zelfmoord, vert. R.H.

Een vertaler die per woord betaald krijgt, neemt geen tijd om na te denken.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 141

Ons hart is niet de volmaakte thermosfles die de gloed van onze jeugd tot het einde toe zonder warmteverlies bewaart.

  – Henri Roorda, Mijn zelfmoord, vert. R.H.

Wie steeds denkt: hoe lang moet dit? laat alles aanbranden.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 143

Sommige zelfmoorden zijn zo subtiel dat we aarzelen om ze zo te noemen: op het land gaan wonen bijvoorbeeld, of leraar worden.

  – Jan Kuijper, denkbeeld 460

Van de leugen wendt de lezer zich af, bij de waarheid valt hij in slaap, door de paradox voelt hij zich bij de neus genomen. Niet loslaten!

  – Jan Kuijper, denkbeeld 465

We mogen aannemen dat leren weven heel wat minder tijd kost dan afleren zich wever te noemen.

  – Robert Pinget, Monsieur Songe, vert. Maaike van den Hoek

Mensen die spreuken verzinnen lijken op handelsreizigers die de trein hebben gemist.

  – Robert Pinget, Monsieur Songe, vert. Maaike van den Hoek

Om uit een impasse te raken moet je je in een andere begeven.

  – Robert Pinget, Monsieur Songe, vert. Maaike van den Hoek

Als meneer X zijn neef zijn nicht noemt en vice versa, wie kan daar dan iets op aan te merken hebben, behalve de conciërge?

  – Robert Pinget, Monsieur Songe, vert. Maaike van den Hoek

Men blinkt slechts in een genre uit voor zover men er niet van houdt.

  – Robert Pinget, Monsier Songe, vert. Maaike van den Hoek

Een hommel in je oor, een kikker in je keel, wat meer kun je je wensen als oude eenzelvige stadsbewoner met een zwak voor het buitenleven?

  – Robert Pinget, Monsier Songe, vert. Maaike van den Hoek

Wie leeft zonder van het leven te houden verlangt daarom nog niet naar de dood, en is zelfs nauwelijks minder bang om het leven te verliezen.

  – Marie du Deffand, brief aan Voltaire, 16 mei 1764, vert. R.H.

Mooie vrouwen laten we over aan mannen zonder verbeelding.

  – Marcel Proust, Albertine disparue, vert. R.H.

Je moet Voltaire zijn of vegeteren.

  – Marie du Deffand, brief aan Voltaire, 29 mei 1764, vert. R.H.

Zeggen hoe zwaar hij is maakt de steen niet lichter.

  – R.H.

Het woord is aan de daad? Laat eerst het woord eens aan het woord zijn.

  – Clément Pansaers, Apologie van de luiheid, vert. R.H.

Haat is een kostbaar elixir, want het is gemaakt van ons goed, ons bloed, onze nachtrust en twee derde van onze liefde. Wees er zuinig mee!

  – Charles Baudelaire, Wenken voor jonge letterkundigen, vert. R.H.

De weg naar de rijkdom is geplaveid met verheven gevoelens!

  – Charles Baudelaire, Wenken voor jonge letterkundigen, vert. R.H.

Wie ‘ja’ zegt moet ook ‘nee’ zeggen – zo onttrek je zin aan zinloosheid.

  – Clément Pansaers, Pan Pan voor de Poeper van de Neger Naakt, vert. R.H.

Weerspiegelde lust is dubbele lust.

  – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.

De liefde vraagt steeds om nieuwe bewijzen: ze denkt niets gewonnen te hebben zolang haar nog iets te winnen overblijft.

  – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.

Een zedige vrouw is niet minder ijdel dan een kokette.

  – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.

Het gaat hard als vrouwen hun verbeelding de vrije teugel laten.

  – Vivant Denon, Eenmaal, immermeer, vert. M.d.H./R.H.

Met het willen winnen ervan gaat veel tijd verloren.

  – R.H.

Hoe blind we zijn, zien we pas als de schellen ons van de ogen vallen.

  – R.H.

Afscheid nemen doe je alleen.

  – R.H.