Author Archive

Een boek zou een daad moeten zijn.

  – Jacques Rigaut, Écrits, vert. R.H.

Homofobie valt tegenwoordig goed te genezen.

  – M.d.H.

Filosoof : homunculus universalis.

  – Jean Loeckx

Welgesteld geworden? Zorg dan voor je lijf. / Een rijke zieke heeft wel geld maar niet zichzelf.

  Disticha Catonis 4,5, vert. Vincent Hunink

De derwisj weet niet uit welke hoek de wind waait.

  – Marcel Mariën, Figures de poupe, nouvelles brèves, vert. Katrien Vandenberghe

Soms moet je een bladzijde niet omslaan, soms moet je hem uitscheuren.

  – Achille Chavée, Décoctions I, vert. R.H.

De dag breekt aan, dat zal je leren.

  – Jacques Rigaut, Écrits, vert. R.H.

Melancholie: pleinvrees in het hart.

  – Jean Loeckx

Niets is wat het lijkt, en zelfs dat niet.

  – M.d.H.

Veel lezen, zorg daarvoor. En daarna veel vergeten! / Want dichters zingen prachtig, maar geloof ze niet.

  Disticha Catonis 3,18, vert. Vincent Hunink

Ik hou van zon, maar in de schaduw.

  – Achille Chavée, L’Enseignement libre, vert. R.H.

Het is absoluut geen verdienste om wat dan ook te worden.

  – Marcel Mariën, grafzerk, vert. Katrien Vandenberghe

Je rijkdom moet je afmeten aan de manieren die je hebt om je verlangens te bevredigen.

  – Abbé Prévost, Manon Lescaut, vert. M.d.H.

Probeer maar eens een man tegen te houden die met zijn zelfmoord in zijn knoopsgat op reis is.

  – Jacques Rigaut, Écrits, vert. M.d.H./R.H.

Gedeprimeerden, zwijgers: mijd ze, denk erom. / Een stroom is kalm? Het water gaat misschien wel diep.

  Disticha Catonis 4,31, vert. Vincent Hunink

Ontdekken dat iemand (ja, jij!) toch minder sympathiek is dan je dacht.

  – M.d.H.

Het bijwoord werd vlees.

  – Marcel Mariën, Figures de poupe, nouvelles brèves, vert. Katrien Vandenberghe

Hoe je het ook bekijkt, de dwaasheid van de rijken en machtigen is een voortreffelijke inkomstenbron voor de kleine man.

  – Abbé Prévost, Manon Lescaut, vert. M.d.H.

Communicatie was een ver, vreemd land waarvoor ook vandaag geen visa werden verstrekt. – Rob van Essen, Reddend zwemmen

Een wiel, dat draait. Ik niet, ik stuntel op twee benen en noem dat Lopen, Gaan. Sta ik toevallig stil, dan heet dat het standpunt dat ik inneem.

  – J.A. Emmens, Autobiografisch woordenboek

Ik zou mensen die elkaar afslachten voorhouden: ‘Schamen jullie je niet voor jullie slechte manieren waar de onschuldige sterren bij staan? Het hele universum kijkt naar jullie.’

  – Henri Roorda, ‘Astronomie en pacifisme’, Het vrolijke pessimisme, vert. R.H.

Een god die wreedheid nodig heeft om ons van onze wreedheid te genezen, lijkt te veel naar het evenbeeld van de mens geschapen om als god serieus te mogen worden genomen.

  – M.d.H., Ramkoers

En iedereen denkt dat benen voor broeken zijn gemaakt, al geeft men dat zelden openlijk toe.

  – Jacques Rigaut, Écrits, vert. R.H.

Ik hou van de libel maar ik hou ook van de vogel die zich met libellen voedt.

  – Achille Chavée, L’Enseignement libre, vert. R.H.

Huilen was iets voor zigeunerjongetjes.

  – Rob van Essen, Reddend zwemmen

De sterkeren blijven, de zwakkeren wijken – maar zie, daar zijn ze weer!

  – M.d.H.

Laat men in alle landen een nieuwe wet uitvaardigen, die als volgt kan worden geformuleerd: ‘Elke samenscholing van helden is ten strengste verboden.’

  – Henri Roorda, Du coke à l’âme, vert. M.d.H./R.H.

Zo zijn mensen: ze zouden zichzelf een pak slaag moeten geven, maar ze slaan hun paard.

  – C.F. Ramuz, Vie de Samuel Belet, vert. M.d.H. & R.H.

Elk leven is in mindere of meerdere mate een levenseinde.

  – Michel Houellebecq, Vernietigen, vert. M.d.H.

Je moet nooit afbreuk doen aan je slechte naam.

  – Achille Chavée, Décoctions II, vert. R.H.

God raakt verbitterd, hij benijdt de mens zijn sterfelijkheid.

  – Jacques Rigaut, Écrits, vert. R.H.

Het is onmiskenbaar: er zijn ongeveer dertig slechte dagen per maand.

  – Henri Roorda, ‘Een slechte dag: de 12de’, Het vrolijke pessimisme, vert. R.H.

Je kunt zonder reden bestaan, dat is zelfs het meest voorkomende geval.

  – Michel Houellebecq, Vernietigen, vert. M.d.H.

‘VRIJHEID!’ riepen zij slaafs.

  – M.d.H.

Op een dag zal ik niet toetreden tot de Académie française.

  – Achille Chavée, Décoctions II, vert. R.H.

Ik merk dat ik vooruitga, want ik begin weer nergens iets van te begrijpen.

  – C.F. Ramuz, Journal, vert. M.d.H.

Onze tweelingen, ja en nee.

  – Jacques Rigaut, Écrits, vert. M.d.H.

Boeken die het publiek niet kan missen, zijn uiterst zeldzaam. Is er ooit ook maar één geweest?

  – Henri Roorda, ‘Voorwoord’, À prendre ou à laisser, vert. R.H.

Drank maakt bijna alles draaglijk, dat is trouwens een van de voornaamste problemen van drank.

  – Vernietigen, vert. M.d.H.

Hébben wil je, en anders maak je kapot.

  – C.F. Ramuz, Schoonheid op aarde, vert. R.H.

Soms zijn honden net mensen – of was het nu andersom?

  – M.d.H.

De avond valt niet, dacht ik, de avond kruipt naar binnen.

  – Rob van Essen, Reddend zwemmen

Schrijven is de aangetrokken handrem van het leven loslaten.

  – Isabel Hessel

Hij vergat om te drinken.

  – Jacques Rigaut, Écrits, vert. R.H.

Onvindbaar: soms druk ik nul exemplaren van een boek.

  – Achille Chavée, Décoctions II, vert. R.H.

Zou de ongelijkheid tussen mensen niet te groot worden als degenen die alle vruchten van de aarde kunnen genieten ook nog eens op algemene hoogachting zouden mogen rekenen? De altijd vooruitziende Natuur begiftigt hen doorgaans met een buik in de vorm van een doelwit, om de aandacht van de franc-tireurs van de maatschappijkritiek te trekken.

  – Henri Roorda, ‘Een noodzakelijk blad’, Het vrolijke pessimisme, vert. R.H.

Ach, we zullen ermee moeten leren doodgaan.

  – M.d.H.

Je kunt je nooit voorstellen hoe weinig het leven van de mensen doorgaans inhoudt, ook als je zelf tot die ‘mensen’ behoort, en dat is altijd min of meer het geval.

  – Vernietigen, vert. M.d.H.

Sommigen denken dat de werkelijkheid een illusie is die zich voordoet als je tijdelijk geen drugs neemt.

  – Richard Desjardins & Abbittibbi, La réalité virtuelle, vert. M.d.H.

God raakt verbitterd, hij benijdt de mens zijn sterfelijkheid. – Jacques Rigaut, Écrits, vert. R.H.

Je schaduw draait om je heen tot je dood bent, dat is alles.

  – C.F. Ramuz, Schoonheid op aarde, vert. RH

Volstrekte anonimiteit is een groot verleider.

  – Achille Chavée, Décoctions II, vert. R.H.

Landschappen zijn enkel mooi voor wie het verdient.

  – Henri Roorda, ‘Une petite ville’, vert. R.H.

Sisyphus had geluk. Het was zijn eigen steen.

  – Isabel Hessel

Alles kon altijd erger.

  – Rob van Essen, Reddend zwemmen

Cultuur is wat bindt, kunst is wat scheidt.

  – M.d.H.

Jeugdwerk is oud werk: de echte overmoed komt pas later.

  – R.H.

‘Gemengde techniek,’ mompelde ik. ‘De kortste definitie van het leven tot nu toe.’

  – Rob van Essen, Reddend zwemmen

Als geleerden niet in de eenvoud van de natuurwetten geloofden, zouden ze hun laboratoria en hun boeken in de steek laten en hun heil zoeken in de drank.

  – Henri Roorda, ‘De tuchteloze seizoenen’, in: Het vrolijke pessimisme, vert. R.H.

Martelaarschap is de enige manier om beroemd te worden zonder talent.

  – George Bernard Shaw, vert. M.d.H./R.H.

Een aforisme is het antwoord op een niet gestelde vraag.

  – Isabel Hessel

En al zijn medestanders applaudisseerden voor zijn onweerlegbare argumenten.

  – M.d.H.

Eerlijk en rechtschapen zijn, dat is het geheim van het leven. Kun je dat faken, dan is je kostje gekocht.

  – Groucho Marx, vert. M.d.H./R.H

Te beschaamd om te huilen, maar daardoor onbeschaamd genoeg om te lachen.

  – Jules Renard, Journal 10-11-1889, vert. M.d.H./R.H.

De rede is een brave lobbes, die tijdens de eredienst zonder moeite in slaap valt; maar je moet hem niet nodeloos provoceren.

  – Michel Houellebecq, Interventions 2020, vert. M.d.H.

Wie heeft al deze mensen in godsnaam uitgenodigd? – Rob van Essen, Reddend zwemmen

En die vrije wil maar zijn best doen.

  – M.d.H.

Zwijgen is altijd meer dan de som van zijn stiltes.

  – Jean Loeckx

In het kunstmilieu zijn de luchtbellen altijd geschilderd.

  – Hans Vandevoorde, Het voorbestand. Carnets 1980-1994

Je voelt altijd alleen jezelf maar.

  – Rob van Essen, Reddend zwemmen.

Haat kleeft aan.

  – M.d.H.

Ooit, als de mensen elkaar liefhebben, zullen de vrienden van onze vrienden onze vrienden zijn.

  – Henri Roorda, ‘De vrienden van onze vrienden’, vert. M.d.H./R.H.

Wie vrolijk is, heeft alle reden om het te zijn, namelijk juist omdat hij het is.

  – Arthur Schopenhauer, Aphorismen zur Lebensweisheit, vert. M.d.H.

Geen gedicht laat het bij woorden.

  – Jean Loeckx

Er zijn tijden waarin je zuinig moet zijn met het uitstorten van je verachting vanwege het grote aantal behoeftigen.

  – François-René de Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe, vert. R.H.

Gedekt door de nacht, genekt door de dag.

  – Hans Vandevoorde, Het voorbestand. Carnets 1980-1994

Risicoschattingen zijn risicovol.

  – Rudi Laermans, Gedeelde angsten

Laat alle anderhalf miljard Chinezen precies tegelijk hun mondkapjes afdoen om naar het westen te blazen en je hebt al bijna een orkaan.

  – M.d.H., Ramkoers

Er is geen trein of er staan wel mensen op te wachten.

  – Rob van Essen, Reddend zwemmen.

Vertel je liefdesverhalen niet aan je jeugdvrienden, het zou ze geen moer interesseren. Ze zijn even egoïstisch als jij.

  – Henri Roorda, Almanach Balthasar 1924, vert. R.H.

Hoe meer schrijvers, hoe meer ergernis. Ofwel ze zijn slecht, en dan stemt hun gebrek aan talent ons treurig; ofwel ze zijn goed, en dan worden we moedeloos van wat ze te zeggen hebben.

  – Patrik Ourednik, La fin du monde n’aurait pas eu lieu, vert. R.H.

Niets lijkt méér op een verlaten plek dan een andere verlaten plek.

  – Georges Perec, Ellis Island, vert. R.H.

Je kunt je leven niet opnieuw beginnen. Alleen Amerikanen denken dat.

  – Michel Houellecq, De koude revolutie, vert. M.d.H.

Godsvrees maakt plaats voor wereldangst.

  – Rudi Laermans, Gedeelde angsten

Trouw in de winter. Tijdens een hittegolf zou de innige verstrengeling minder genietbaar zijn.

  – Henri Roorda, Almanach Balthasar 1924, vert. R.H.

Een uitgang is een ingang die je neemt in tegengestelde richting.

  – Boris Vian, Traité de civisme, vert. R.H.

Ik steek niet graag de schuld op een ander, maar het is niet mijn fout dat ik geboren ben.

  – Jean Loeckx

De tijd vliegt om als je hem vergeet.

  – M.d.H., Ramkoers

Liefde is geen besmettelijk gevoel. Het is in sommige gevallen zelfs heel moeilijk op te wekken bij de persoon die je liefhebt.

  – Henri Roorda, ‘Oermodder’, Het vrolijke pessimisme, vert. R.H.

het schema nekt de feiten

  – Daniel Dobbelaere

Je leeft maar één keer in de eindtijd

  – M.d.H., Ramkoers

Alle stank is territoriumgeur.

  – Jean Loeckx

Alleen wie je niet kent, kun je levenslang liefhebben.

  – Boris Vian, Propos

Hoe hartelijker hoe hatelijker. Wantrouw collega’s met een brede glimlach.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand. Levensnotities 1994-2019

Oude, versleten dromen kenmerken jeugd.

  – Jean Loeckx

de mens — een plattegrond van ideeën

  – Daniel Dobbelaere

In de blik van een leeuw die geen honger meer heeft, ligt een geruststellende, haast menselijke uitdrukking.

  – Henri Roorda, Almanach Balthasar 1925, vert. R.H./M.d.H.

Stijl is alles, poedels zijn niets.

  – M.d.H., Ramkoers

Wat is je tijd nemen? Die tijd durven besteden.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand. Levensnotities 1994-2019

Een avontuurlijk, eervol, heldhaftig leven bestaat meestal uit een reeks bij anderen verrichte wapenfeiten die je linea recta in de gevangenis hadden doen belanden als je ze thuis had bedreven.

  – Boris Vian, La Belle Époque, vert. R.H./M.d.H.

Je kunt er beter naar kijken dan er eentje zijn.

  – Rob van Essen, Visser

Omdat het leven kort is, zouden boeken dun moeten zijn.

  – Henri Roorda, ‘Le travail et le capital’, vert. R.H.

Hoop mag mensen dan misschien minder egoïstisch maken, de vervulling ervan doet dat effect onmiddellijk teniet.

  – M.d.H., Ramkoers

ik kom in mezelf niet voor

  – Daniel Dobbelaere

Rijke schrijvers geven een fooi, arme een interview.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. J.P. Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Veel filosofie raakt kant noch wal, alleen toog en pint.

  – Jean Loeckx

Niet het alleen zijn is erg, maar het denken dat je dat bent.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand, levensnotities 1994-2019

Ik hou minder van geld dan u, want ik geef meer uit.

  – Boris Vian, Propos, vert. R.H./M.d.H.

Alleen sterke mensen gaan uit van de sterkte van de mens.

  – M.d.H.

Niesen is internationaal: je niest nooit met een buitenlands accent.

  – Henri Roorda, À prendre ou à laisser, 1919, vert. R.H.

Een man in zijn nachthemd is weerloos.

  – Abbé Prévost, Manon Lescaut, vert. M.d.H.

Een lijkwade maakt nog geen dode.

  – Diderot Jacques de fatalist en zijn meester, vert. M.d.H.

Het geheugen is een uitzinnig rekwisiteur.

  – Annie Ernaux, Meisjesherinneringen, vert. R.H.

Wie niet onder slapeloosheid heeft geleden, kent zijn biografie niet.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. J.P. Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Laten we wel wezen, wit zijn is eerder een afwezigheid van pigment dan een bijzondere eigenschap.

  – Boris Vian, L’herbe rouge, vert. M.d.H. & R.H.

Zijn we te deugdzaam, dan is dat vernederend voor anderen.

  – Henri Roorda, ‘La tolérance’, Gazette de Lausanne, 1919, vert. R.H.

De mens is een uitzonderlijk begaafde struisvogel.

  – M.d.H., Ramkoers

Boven de wolken is het altijd mooi weer.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand, levensnotities 1994-2019

Mensen zonder fantasie willen per se dat anderen een saai leven leiden.

  – Boris Vian, Propos, vert. R.H.

‘Morgen,’ zei de oude man.

  – M.d.H.

‘Hoe kunnen we de eindjes aan elkaar knopen?’ Ik heb het probleem in de stilte van mijn studeerkamer langdurig onderzocht en ben tot de slotsom gekomen dat het onoplosbaar is. Er is absoluut niets aan te doen: we zullen de eindjes nooit aan elkaar knopen. De eindjes bungelen ten eeuwigen dage in de leegte, elk aan zijn eigen kant.

  – Henri Roorda, ‘Un drôle d’organisme’, Vert. R.H./M.d.H.

Wat mij interesseert is de uitzondering, want het algemene geval kan worden beschouwd als een uitzondering die niet uitzonderlijk is en daardoor volslagen oninteressant.

  – Boris Vian, Propos, vert. R.H.

Een bezemwagen naar het graf is het lijf.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand, levensnotities 1994-2019

Stijl is alles, poedels zijn niets.

  – M.d.H., Ramkoers

Zou de ongelijkheid tussen mensen niet te groot worden als degenen die alle vruchten van de aarde kunnen genieten ook nog eens op algemene hoogachting zouden mogen rekenen? De altijd vooruitziende Natuur begiftigt hen doorgaans met een buik in de vorm van een doelwit, om de aandacht van de franc-tireurs van de maatschappijkritiek te trekken.

  – Henri Roorda, ‘Een noodzakelijk blad’, Het vrolijke pessimisme, vert. R.H.

Beklaag je nooit: men gelooft je niet of is er blij mee.

  Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Ze was vast nuchter gestorven. Dat is beter voor de gezondheid.

  – Boris Vian, Les Fourmis, vert. R.H.

Een goed misverstand heeft maar een half oor nodig.

  – Jean Loeckx

Gelukkig kan men een huwelijk noemen waarin de ene helft snurkt en de andere niets hoort.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Ik leef al lang in het idee dat ik niet lang leef.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand, levensnotities 1994-2019

Ze rook nadrukkelijk en onmiskenbaar naar zeep. Weg ermee. Dan kan je net zo goed vrijen met een wasmachine.

  – Boris Vian, Les morts ont tous la même peau, vert. R.H.

Hoe komt wie vliegt ooit tot be­da­ren / en wie niet vliegt ooit van zijn plaats?

  – J.A. Emmens, ‘Vogel’, Overkomst dringend gewenst

Elke god is een oeroud gedachte-experiment.

  – Jean Loeckx

Rijke mensen versieren de tafel met bloemen, arme met familieleden.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Van het strijken over littekens leer je elke dag.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand, levensnotities 1994-2019

De gewoonte om iemand die maar één keer een moord heeft begaan een ‘moordenaar’ te noemen, heb ik altijd een betreurenswaardige, overhaaste generalisatie gevonden. Kom aan! Noemen we een individu die maar één keer heeft gerookt een ‘roker’?

  – Henri Roorda, ‘Acquittements’, Gazette de Lausanne, 1924, vert. R.H.

Onze tijd is kostbaar, laten we liever de uwe verliezen.

  – Boris Vian, Propos, vert. R.H.

Als je maar lang genoeg naar iets kijkt, wordt het vanzelf saai.

  – M.d.H.

Om een autobiografie zonder gêne te kunnen schrijven zou je je hele leven vanaf de puberteit moeten laten vallen.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand, levensnotities 1994-2019

De dood heeft niets tragisch. Over honderd jaar denkt niemand van ons er nog aan.

  – Boris Vian, Chroniques de jazz, vert. R.H.

Alleen andermans leven kan men in eigen woorden vertellen.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Er is een wonderbaarlijk groot aantal mensen dat door het leven gaat zonder ooit iets te zien of iets te horen.

  – Georges Darien, L’ennemi du peuple, vert. R.H.

Verloren tijd is tijd waarin je overgeleverd bent aan andermans genade.

  – Boris Vian, Propos , vert. R.H.

De obsessie begint waar de mislukking start.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand, levensnotities 1994-2019

Als iemand definitief niets meer te doen heeft, wordt hij ooggetuige.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Alleen droge ogen geven een schrijver helder zicht.

  – Georges Darien, L’En-dehors, vert. R.H.

Het is veel moeilijker praten als je niet aangekleed bent. Probeer zonder broek aan maar eens serieus te zijn!

  – Boris Vian, Propos , vert. M.d.H. & R.H.

Kennis van de biografie voorkomt verafgoding van de auteur.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand, levensnotities 1994-2019

Het is makkelijker slaaf van een idee te zijn dan heer van het woord.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs, (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Ik zou graag met mezelf kennis willen maken.

  – Henri Roorda, Le Roseau pensotant, vert. R.H.

Een slot forceren is een afgodsbeeld verwoesten.

  – Georges Darien, Le Voleur, vert. R.H.

Blijft de zon weg, weet dan te rijpen in ijs.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H./M.d.H.

De werkelijkheid smaakt, élke dag maar weer, als het muffe gerecht dat mensen die met open mond slapen, in hun droom tot brakens toe moeten eten.

  – Simon Carmiggelt, Het klinkt soms wel aardig

Het nijlpaard heeft geen toekomst. Maar wel een lang verleden. Wat bewijst dat het ooit een fraaie toekomst heeft gehad.

  – Henri Roorda, L’Hippopotame, vert. R.H.

Wat is stijl? Het is het omvormen van een moeilijke handeling tot een sierlijk gebaar, het aanbrengen van ritme in het noodlot.

  – Roland Barthes, Wat is sport?, vert. R.H.

Rijkdom die geen genoeg kent is eigenlijk grote armoede.

  – Epicurus, Sententiae Vaticanae 25, vert. Keimpe Algra

De waarheid: tamelijk onbetamelijk.

  – R.H.

Er zijn twee manieren om nergens meer zin in te hebben: krijgen wat je wou of ontmoedigd zijn omdat je het niet hebt gekregen.

  – Boris Vian, L’Herbe rouge, vert. R.H.

Ik sneed mij aan het licht.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand, levensnotities 1994-2019

Als je goedmoedig bent, maak dan een lijst van je vijanden. Als je onverschillig bent, maak dan een lijst van je vrienden.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs, (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

De dood is geen excuus.

  – Georges Darien, Le Voleur, vert. R.H.

Je moet eigenlijk heel voorzichtig opstaan, met klavecimbelmuziek en een quarantaine van een half uur, om even aan de altijd wat drukkende gedachte dat je bestáát, te wennen.

  – Simon Carmiggelt, Het klinkt soms wel aardig

Oorlogen zijn er geweest, en overal en vaak, en verwoestingen. Maar het woordenboek wordt nog altijd dikker.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H./M.d.H.

De grammofoon heeft, in het klein, de onsterfelijkheid van de ziel verwezenlijkt.

  – Henri Roorda, Le Roseau pensotant, vert. R.H.

Rust tenminste op je eigen lauweren als je jezelf in slaap wil wiegen.

  – Jean Loeckx

Geloof verzet bergen, maar laat ze vrolijk terugvallen op de kop van de ongelovigen.

  – Boris Vian, Traité de civisme, vert. R.H.

De tijd mag dan niet alle wonden helen, hij plakt er wel steeds even een pleister op.

  M.d.H.

Onze geboorte was eenmalig, tweemaal geboren worden is onmogelijk; en we moeten nog een eeuwigheid niet-meer-zijn. En jij, die niet zeker bent van de dag van morgen, stelt uit wat vreugde brengt. Maar het leven vervliegt in dralen en ieder van ons sterft met te weinig tijd.

  – Epicurus, Sententiae Vaticanae 14, vert. Keimpe Algra

Wolken onder het vliegtuig zijn een bedrieglijk vangnet.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand, levensnotities 1994-2019

Ideeën moet je niet te veel schudden voor gebruik. Dat maakt ze troebel.

  – Henri Roorda, Il ne faut pas jouer avec les allumettes, vert. R.H.

Als er een ‘als’ was in de geschiedenis van de mensheid, woonden we nu nog in het paradijs.

  – Simon Carmiggelt, Het klinkt soms wel aardig

Bomen rillen fijner, ruimer, soepeler, sierlijker, oneindiger dan man of vrouw op deze aarde en bieden meer verlichting.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

Je moet niet nagelbijten omdat het jouw nagels zijn. Vind je nagels lekker, bijt dan die van anderen.

  – Georges Darien, Le Voleur, vert. R.H.

Ik ga niet terug naar de bergen, het zullen torenhoge dikbesneeuwde jeugdherinneringen blijven.

  – Jean Loeckx

In het aforisme, meer nog dan in het gedicht, is het woord god.

  – Cioran, Gevierendeeld, vert. R.H.

Wie het goede dat geweest is vergeet, is heden een oude man geworden.

  – Epicurus, Sententiae Vaticanae 19, vert. Keimpe Algra

Ik weet absoluut niet wat mooi is, maar ik weet waar ik van hou en dat vind ik ruim voldoende.

  – Boris Vian, Chroniques de jazz, vert. R.H.

We zijn punaises op het prikbord van het heelal.

  – Hans Vandevoorde, Het bestand, levensnotities 1994-2019

Wat is zieliger dan jeugd die niet kwistig met haar krachten omspringt, tenzij ouderdom die haar krachten voor later spaart?

  – Jean Loeckx

Oude mensen hebben, door de eeuwen heen, altijd beweerd dat het vroeger beter was, maar tegenwoordig wordt hun leven gecompliceerd door de omstandigheid dat ze daarin gelijk hebben.

  – Simon Carmiggelt, Het klinkt soms wel aardig

iets bevindt zich waar dan ook

  – Daniel Dobbelaere

Wat is een vriend als je geen tijd hebt om aan hem te denken?

  – Henri Roorda, À prendre ou à laisser, vert. M.d.H.

In hoeveel andere maatschappijen, andere klimaten, andere tijdperken zou je net zo’n mislukkeling zijn geweest? Stel je die vraag eens. Dat is griezelig, maar kan je genezen van veel ongegronde zelfgenoegzaamheid.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

Wat een slaafsheid! Wie zal de geschiedenis van de slavernij schrijven sinds de afschaffing ervan?

  – Georges Darien, Le Voleur, vert. R.H.

Bijval van anderen moet vanzelf volgen; wij moeten ons concentreren op onze eigen genezing.

  – Epicurus, Sententiae Vaticanae 64, vert. Keimpe Algra

In de herfst krijgt de twijfel gelijk. De wereld vergaat een beetje, om het eens te proberen.

  – Simon Carmiggelt, Het klinkt soms wel aardig

Goede versierders zijn slechte echtelieden.

  – Jean Loeckx

de rug rechten door minimale voldoening

  – Daniel Dobbelaere

Je staat op het continent van het onverzadigbare. Daarvan zul je tenminste niet worden beroofd, hoe berooid je ook bent.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

Op de weg naar de Vooruitgang staan geen wegwijzers.

  – Henri Roorda, Le Roseau pensotant, vert. R.H./M.d.H.

Zaken doen lukt alleen naar behoren aan een goed gevulde tafel, dat is volgens mij waarom de armen nooit slagen in het leven – ze eten zo slecht!

  – Georges Darien, Le Voleur, vert. R.H.

Levenskunstenaar is wie zijn zomer zo beleeft dat die hem in de winter nog warmte geeft.

  – Alfred Polgar, Kleine Schriften, vert. Erik de Smedt

Men waant zich heilbrenger en wordt tot apocalyps voor de anderen.

  – Bruno Latour, Oog in oog met Gaia, vert. R.H. & Katrien Vandenberhe

Het is niet nodig mensen lessen in pessimisme te geven. Dat doet het leven wel.

  – Henri Roorda, À prendre ou à laisser, vert. R.H.

De verwelkte bloem trekt de meeste aandacht.

  – Isabel Hessel

Als je wat wil, dan wil je wat.

  – J.-K. Huysmans, Aan de vrouw, vert. M.d.H. & R.H.

Het duurt lang eer je werkelijk rijp bent voor levensvreugde. Ongeveer op de dag dat je voor het eerst doodsangst voelt.

  Alfred Polgar, Kleine Schriften, vert. Erik de Smedt

Door lekkere dingen te eten en goede wijn te drinken, kunnen we deelnemen aan gesprekken die anders onverdraaglijk zouteloos zouden zijn geweest.

  – Henri Roorda, À prendre ou à laisser, vert. R.H.

De wijn kent geen pardon.

  – C.F. Ramuz, La Grande Peur dans la montagne, vert. R.H.

Frigide vrouw zkt impotente man.

  – Jean Loeckx

Tussen de regels ben je alleen.

  – Isabel Hessel

Mooie gedachten die spiernaakt rondlopen, verouderen minder snel dan gedachten die getooid zijn met kostbare, handgeweven stoffen.

  – Henri Roorda, Le Style, vert. R.H.

De enige manier om fundamentalisten te bestrijden: vooral hun slechte manieren niet overnemen.

  – Bruno Latour, Oog in oog met Gaia, vert. R.H. & Katrien Vandenberghe

Het is wonderbaarlijk hoezeer de domheid van de burgerlijke klassen garen spint bij de stilte van een partijtje whist.

  – J.-K. Huysmans, Aan de vrouw, vert. M.d.H. & R.H.

Individualiteit. Niet zonder succes doet hij moeite om zijn gebrek aan talent te compenseren met gebreken in zijn karakter.

  – Alfred Polgar, Kleine Schriften, vert. Erik de Smedt

Ik hou mijn privéleven en familie graag gescheiden.

  – Jean Loeckx

Laten we genieten van het vertrekken, al zijn we er zeker van dat we nooit zullen aankomen.

  – Henri Roorda, ‘Sympathie’, vert. R.H.

Je kunt beter iets verliezen dan alles verliezen.

  – C.F. Ramuz, La Grande Peur dans la montagne, vert. R.H.

Het vergt enig zoeken om het goed met elkaar te vinden.

  – Isabel Hessel

Als je de sterren had kunnen tellen, had je gezien dat er geen enkele ontbrak.

  – C.F. Ramuz, La Grande Peur dans la montagne, vert. R.H.

Hij is heel wispelturig, hij loopt op willetjes.

  – Jean Loeckx

Hoe dom je ook bent, je kunt altijd nog dommer worden.

  – Jean Paul, Ideen-gewimmel, vert. Erik de Smedt

Wie dagelijks vergaat heeft geen cruiseschip en geen afdrijvende ijsberg nodig om te zinken, eindeloos te zinken. Geen mise-en-scène. Geen Titanic. Geen Atlantis. Geen begeleiding, niets te zien. Maar je zinkt wel.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

het stigma kant & klaar

  – Daniel Dobbelaere

Wie comfort wil, maakt geen kunst.

  – J.-K. Huysmans, Aan de vrouw, vert. M.d.H. & R.H.

Zoek je een licht, bewaar dan wat rook.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

Er is geen genezing voor het toebehoren aan de wereld.

  – Bruno Latour, Oog in oog met Gaia, vert. R.H. & Katrien Vandenberghe

Een hand zonder revolver maar vastbesloten om te schieten is een beter wapen dan een revolver in een hand die aarzelt.

  – Alfred Polgar, Kleine Schriften, vert. Erik de Smedt

Hij reed, zijn paard ging te voet.

  – Jean Paul, Ideen-gewimmel, vert. Erik de Smedt

bij het leven hoort een grijsgedraaid verstand

  – Daniel Dobbelaere

Zij hebben maar weinig woorden nodig. Keer op keer.

  – M.d.H.

een aardige bol op weg naar de afgrond

  – Daniel Dobbelaere

Wie snel beledigd is, wordt snel beledigd.

  – Ernst Hohenemser, Aforismen, vert. Erik de Smedt

Mijn vrees dat mijn inkt eerder bleek zal zijn dan ik.

  Jean Paul, Ideen-gewimmel, vert. Erik de Smedt

Wat is veelomvattender, overvloediger, intiemer dan het pathologische?

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

Ongelijk hebben is bitter, gelijk hebben nog bitterder misschien.

  – R.H.

Commentaar bij poëzie? Geesten worden niet beter zichtbaar wanneer je licht maakt.

  – Alfred Polgar, Kleine Schriften, vert. Erik de Smedt

Verlangen naar wederliefde: voor een fractie van het universum het hele universum zijn, om te kunnen geloven dat jouw einde het einde van de wereld is.

  – Michel Leiris, La Règle du jeu, Fourbis, vert. R.H.

Waar mensen zijn, is menserij.

  – Bruno Latour, Oog in oog met Gaia, vert. R.H. & Katrien Vandenberghe

Als je aan de ene kant gelukkig bent, ben je dat niet aan de andere.

  – J.-K. Huysmans, Aan de vrouw, vert. M.d.H. & R.H.

Het leven verstrijkt, verdwijnt even snel als je het gebruikt, lang duurt het alleen voor wie kan zwerven, luieren. Aan de vooravond van zijn dood ziet de handelende en werkende mens – te laat – dat de levensduur van nature lang is, een duur die ook hem ten deel had kunnen vallen, als hij maar in staat was geweest zich niet constant overal mee te bemoeien.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

Ouderdom komt met de jaren.

  – M.d.H

Een maxime bedenk je zoals je iets terugvindt wat je kwijt was. Als je het terugvindt.

  – R.H.

Een wetenschapper is altijd zekerder van zijn gevoelens wanneer ze van een type zijn dat hij gemeen heeft met aardwormen, sluipwespen en ratten.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

Als cultuurmensen eerlijk waren… Maar dan waren het geen cultuurmensen.

  – Alfred Polgar, Kleine Schriften, vert. Erik de Smedt

De mens, een illegaal.

  – R.H.

Het uitzonderlijk diepe inzicht dat ik twee minuten geleden nog had.

  – M.d.H.

Wie heeft in heel zijn leven ook maar tien tijgerseconden gehad?

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

De kwaliteit van veel collecties kan men eenvoudig en doeltreffend verhogen door tachtig procent bij het grofvuil te zetten.

  – Jacob van Schaijk

Slaap is het enige geluk waarvan je pas goed geniet als het voorbij is.

  – Alfred Polgar, Kleine Schriften, vert. Erik de Smedt

Eenzaamheid krijgt op den duur een klank van uitverkiezing.

  – F.B. Hotz, Eb en vloed

Als trekdier heeft de vlo weinig toekomst. Je moet vooral oppassen voor zijn eerste beweging: de sprong.

  – Henri Roorda, À prendre ou à laisser, vert. R.H.

Als iedereen jou heeft verlaten, komt het alleen zijn. Als jij iedereen hebt verlaten, komt de eenzaamheid.

  – Alfred Polgar, Kleine Schriften, vert. Erik de Smedt

Ik heb van mijn ouders niets anders geërfd dan mezelf.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Hij stortte zich in het gewoel met de levenslust van een terminaal zieke.

  – R.H.

Overdenkingen bij de hoofdingang: bij de hoofdingang is het voor overdenkingen al te laat.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

De vertaler gooit het boek in de lucht – het wordt een vogel.

  – Isabel Hessel

Een vrijgezel is een verdachte.

  – F.B. Hotz, Eb en vloed

Communiceren? Jij wilt ook al communiceren? Wat wil je dan communiceren? Je ophoogsels? Altijd weer dezelfde vergissing. Jullie wederzijdse ophoogsels? Je bent nog niet intiem genoeg met jezelf, ongelukkige, om iets te communiceren te hebben.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

De criticus laat het de kunstenaar die hij niet begrijpt goed voelen. Hij behandelt hem zeer uit de laagte.

  – Alfred Polgar, Kleine Schriften, vert. Erik de Smedt

Het leven begint met een schreeuw en eindigt met een zucht.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Ouderdom is nergens goed voor. Als ik de wereld had geschapen, had ik de liefde aan het eind van het leven gezet. Mensen zouden zich tot hun laatste snik gesteund hebben geweten door een vage, wonderbaarlijke hoop.

  – Henri Roorda, Un amoureux, vert. R.H.

Iets unieks zeggen met de woorden van iedereen.

  – Isabel Hessel

Ik respecteer alle overtuigingen, zelfs als ze oprecht zijn.

  – J.-K. Huysmans, Aan de vrouw, vert. M.d.H. & R.H.

Er is in heel de wereld niets saaiers dan een geelhouten slaapkamerameublement van kort voor de oorlog.

  – F.B. Hotz, Eb en vloed

Zijn eerste verjaardag viert men huilend.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Literatuur is voor losers. Actieheld krijgt happy end: kom daar eens om in de schone letteren!

  – R.H.

Het waardevolle, het werkelijk waardevolle wordt onbewust uitgedeeld en ontvangen zonder tegenprestatie.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

Het genie loopt probleemloos door muren en verwondt zich aan de lucht.

  – Alfred Polgar, Kleine Schriften, vert. Erik de Smedt

Een schrijver met talent moet nog altijd alles zelf doen. Hij is niet veel verder dan Homerus.

  – Marcel Proust, Tegen Sainte-Beuve, vert. Marjan Hof

Onuitgesproken woorden blijven je een heel leven bij.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl/)

Tegenwoordig vinden zeer rijke mensen in alle grote wereldsteden de bestaanswijze waaraan ze gewend zijn. Zeer arme mensen ook.

  – Henri Roorda, Mon internationalisme sentimental, vert. R.H.

Mijn gevoelens voor u zijn uw zaken niet.

  – Isabel Hessel

Eén liefde is veel liefde.

  – R.H.

Kunstschilders zijn die zonder kunst.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

In de hel zou hij in steenkool handelen.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

De zucht naar genot bindt ons aan het heden. De zorg voor ons heil hangt ons op aan de toekomst.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Een bepaald scepticisme is slechts een zwakheid van het karakter, een soort vrees.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Bericht aan de niet-communisten: alles is van iedereen, zelfs God.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Niet zozeer van anderen moet je onafhankelijk trachten te zijn als wel van jezelf.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Een paar oprechte natuurliefhebbers kunnen met vereende krachten elk landschap bederven.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl)

De mens is zo aan de mens verknocht dat hij, wanneer hij de stad ontvlucht, meteen weer op zoek gaat naar de menigte, anders gezegd dat hij de stad namaakt op het platteland.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

De sluitsteen van het systeem steekt nog in de rots.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Een oprechte necrologie is de apotheose der onverschilligheid.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl)

De mens is een adorerend dier. Adoreren is je opofferen en je prostitueren. Daarom is alle liefde prostitutie.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Opgepast als je een weg uitstippelt, terugkeren naar het weidse valt dan niet mee.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

Hoe miniemer, hoe maximer.

  – M.d.H.

In de liefde is, net als in vrijwel alle menselijke bezigheden, een vriendschappelijke verstandhouding het resultaat van een misverstand. Dat misverstand is het genot.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Het ongewetene verdwijnt in de nacht als twee rode lichtjes.

  – R.H.

Die afkeer van eenzaamheid, de behoefte zijn ik te vergeten in uitwendig vlees, daarvoor heeft de mens het nobele woord liefdesverlangen gemunt.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Druk doende te verdoezelen dat ik niets doe.

  – R.H.

Tril je, dan is dat altijd voor jezelf, voor mensen van wie je houdt. Wanneer ons geluk niet meer in hun handen ligt, hoe kalm, hoe ongedwongen, hoe stoutmoedig zijn we dan in hun gezelschap!

  – Marcel Proust, Swanns kant op, vert. M.d.H./R.H.

Opgelet! De weigeringsfunctie uitoefenen op de daartoe bestemde verdieping, anders; ah, anders…

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

Een groot man en een heilige zijn voor jezelf, dat is het enige wat telt.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Niets versterkt het geheugen zo als maandelijkse betalingen.

  – Don-Aminado, Aforismen, vert. Jan Paul Hinrichs (http://janpaulhinrichs.blogspot.nl)

Voor je het weet, ben je te oud om nog jong te sterven.

  – Jacob van Schaijk

Lispelt het bos: dit is alles wat er is.

  – R.H.

Niet bewondering heeft ons naar de maan gebracht. Anders liepen we er al sinds mensenheugenis rond.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

De opkomst van een groot man is niet de verdienste van naties. Een groot man is dus zijn hele natie de baas.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Om nieuw weten te ontwikkelen heb je een nieuw obstakel nodig. Zorg er bij tussenpozen voor dat je obstakels in het leven roept, obstakels waarvoor je een weerwoord moet zien te vinden… en een nieuwe intelligentie.

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. R.H.

De religieuze roes van grote steden. – Pantheïsme. Ik, dat zijn allen – Allen, dat ben ik.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Eens kijken, ben je niet te gespannen om bescheiden te worden, of zou het kunnen dat je veel te onbescheiden bent om ooit minder gespannen te zijn?

  – Henri Michaux, Poteaux d’angle, vert. M.d.H./R.H.

De wellust van de man die een maîtresse onderhoudt heeft iets engelachtigs en tegelijk iets bezitterigs. Naastenliefde en wreedheid.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Onderaan in het gat van de bloempot zie je het kronkelen van de platgedrukte wortels.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Feit is dat we de liefde alleen kunnen bedrijven met ontlastingsorganen.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Het meest verheven werk is / te leven op de rug van een walvis / zonder je af te vragen of die een buik heeft.

  – Nikolaj Kuntsjev, Mijn gegrom beschermt het paradijs, vert. Jan Paul Hinrichs

De echte held vermaakt zich alleen.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Draag de randjes in een mandje mee.

  – Daniel Dobbelaere

Een teder woord is nooit bon ton.

  – Jean Loeckx

Knoop een vriendschap aan zonder knoop / en het oneindige zal nabij zijn.

  – Nikolaj Kuntsjev, Mijn gegrom beschermt het paradijs, vert. Jan Paul Hinrichs

Een kat is een poeslieve vampier.

  – Charles Baudelaire, Pensées et aphorismes, vert. R.H.

Niet voor niets is de optelsom steevast anders.

  – Daniel Dobbelaere

Het absurde is de genade van vermoeide mensen.

  – Charles Baudelaire, Pensées et aphorismes, vert. R.H.

Sommigen denken dat God alleen bestaat opdat zij geschapen werden.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Werken om te produceren is produceren om te consumeren en vice versa et cetera.

  – Georges Perec, Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen, vert. R.H.

De dichter is een mijnwerker: met een woord op zijn voorhoofd.

  – Nikolaj Kuntsjev, Mijn gegrom beschermt het paradijs, vert. Jan Paul Hinrichs

We zijn een geharrewar van geest en lichaam.

  – Jean Loeckx

Hoop is een standpunt dat gelijke tred houdt.

  – Daniel Dobbelaere

Mijn vroeger onvermogen om mannen onheus, vrouwen onkuis te vinden.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Hoe meer we minder snel produceren des te minder we langzamer consumeren.

  – Georges Perec, Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen, vert. R.H.

Als religie van de aardbol verdween, zou ze worden teruggevonden in het hart van een atheïst.

  – Charles Baudelaire, Pensées et aphorismes, vert. R.H.

Huwelijk: het paradijs verliezen en de paradijsvogel behouden.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Het leven begint met meetwerk.

  – Daniel Dobbelaere

Wreedheid en wellust, identieke gewaarwordingen, net als extreme hitte en extreme koude.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Als we onze meerderen niet vertrouwen komen we nergens.

  – Georges Perec, Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen, vert. R.H.

Het gevoel is een benadering of twee.

  – Daniel Dobbelaere

In protestantse landen ontbreken twee dingen die onmisbaar zijn voor het levensgeluk van een welopgevoed man, hoffelijkheid en devotie.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

– men oogst alleen gebukt.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Stoofsla stimuleert de scheppende verbeeldingskracht.

  – Georges Perec, Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen, vert. R.H.

Een nuttig mens zijn heeft me altijd iets afzichtelijks geleken.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Een ruiter viel van ’t paard, en sinds dien tyd, / Noemde ieder die van ’t paard viel, zich een ruiter.

  – Multatuli, Ideeën 48

Hij is zijn eigen knekelhuis.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Je moet het altijd eenvoudig houden anders zou het om tureluurs te worden zijn.

  Georges Perec, Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen, vert. R.H.

Niets kan de meerwaarde redden.

  – Daniel Dobbelaere

We moeten niet denken dat de Duivel alleen geniale mensen in verzoeking brengt. Weliswaar minacht hij imbecielen, maar hij versmaadt hun medewerking niet.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Tussen ziel en taal ligt de lengte van een trompet. Ik gis – en geloof byna – dat weinig trompetten zo kort zyn als de hollandse.

  – Multatuli, Ideeën 39

Het geheugen de souffleur van de geest.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Ja. Ik ben m’n laatste liefde.

  – Multatuli, Ideeën 27

Een theoloog dicht: voor de zondeval aten de dieren elkaar alleen op uit liefde.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Wat u getrouwe vertaling noemt, noemen mensen die het kunnen weten misdirected imitation.

  – Hiëronymus, Brief LVII aan Pammachius, vert. M.d.H.

Misschien wordt het talent van paria’s wel geschaad door deugdzaamheid.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Wie me wat nadoet is dikwyls m’n vyand, / meestal vervelend, en altyd een dwaas.

  – Multatuli, Ideeën 51

Het huwelijk is net als het streepje in de drukkerij zowel afbreek- als koppelteken.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Voor de handelaar is eerlijkheid niets anders dan speculeren op gewin.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Wat niet leeft, deugt niet.

  – Multatuli, Ideeën 45

Ze schminkt haar boezem met de kleur van de onschuld.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Denk maar niet dat je bestaan een knallend vuurwerk is dat veel opzien zal baren.

  – Régis Jauffret, Wereld, wereld!, vert. M.d.H./R.H.

Het maakt de berg niet uit of je hem op klimt of af.

  – Isabel Hessel

De hang naar productieve concentratie moet op rijpere leeftijd de plaats innemen van de hang naar zelfverlies.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Ik weet weliswaar niet wat ik allemaal heb geschreven, maar ik weet meer dan ik heb geschreven.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

In elke levende taal is een gedeelte dood.

  – Multatuli, Ideeën 40

Liefde kan voortkomen uit een grootmoedig sentiment, de hang naar prostitutie, maar wordt algauw bedorven door de hang naar bezit.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Hoeveel weldoordachte plannen zijn er niet mislukt, en hoeveel zullen er niet mislukken! Hoeveel dwaze plannen zijn er niet geslaagd, en hoeveel zullen er niet slagen!

  – Diderot, Jacques de fatalist en zijn meester, vert. M.d.H.

Geluk is wat bindt.

  – M.d.H.

Een auteur ontwikkelt zich door te schrijven sneller dan een lezer door te lezen.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Ik ken weinig schryvers op wier geschryf ik zoveel aanmerkingen heb als op ’t myne.

  – Multatuli, Ideeën 41

In sommige haast bovenzinnelijke gemoedstoestanden openbaart de diepte van het leven zich geheel en al in het schouwspel, hoe alledaags ook, dat je voor ogen hebt.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Alles is getal. Het getal is in alles. Het getal is in het individu. Roes is een getal.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Voor sommigen is het leven een bed waarin ze alleen maar krom kunnen liggen.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Geestdrift die voor iets anders dan abstracties wordt aangewend is een teken van zwakheid en ziekte.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Het is geruststellend te weten dat ganse diersoorten uitstierven vóór de mens de hand in het spel had.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Bloemen slapen, maar het gras niet.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Zijn woordenschat is te beperkt om het kort en goed te zeggen.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

In een schouwburg, in een balzaal, verlustigt iedereen zich in allen.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Hij zou zijn regenboog maar in één kleur maken: zwart.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Een waar gelovige stelt geen vragen waarop zijn katechismus geen antwoord geeft.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

God is een schandaal – een schandaal dat veel opbrengt.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

– alleen al door het hout te splijten krijg je het warm.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Wanneer iemand bedlegerig wordt, hebben haast al zijn vrienden het heimelijke verlangen hem te zien sterven; sommigen om te kunnen constateren dat zijn gezondheid onderdeed voor die van hen; anderen in de onzelfzuchtige hoop van dichtbij een doodsstrijd te kunnen observeren.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Je moet niet alleen anderen, je moet ook jezelf kunnen uitstaan.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Zij, die niets te doen hebben gooien de kegels omver en de anderen zetten ze recht om iets te doen te hebben.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Stoïcisme, religie met maar één sacrament – zelfmoord!

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Een mens is met het leven tevreden of hij ondervindt vlug dat het leven niet tevreden is met hem.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Burgerlijk, dat zijn de anderen.

  – Jules Renard, Journal, 28-01-1890, vert. M.d.H./R.H.

Liefde is hang naar prostitutie.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Mensen begrijpen niet dat je niet op hun manier gelukkig wil zijn.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 724, vert. Erik de Smedt

Demi-monde: vrouwen die geen kleren nodig hebben om het fortuin te verdienen dat ze eraan verspillen.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

De getrouwde man staat tot de vrijgezel als een gebonden boek tot een gebrocheerd.

  – Jules Renard, Journal, 08-04-1889, vert. M.d.H./R.H.

Alleen boeven zijn overtuigd – waarvan? – van de noodzaak van succes. Daarom hebben ze ook succes.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. M.d.H./R.H.

Door het struikgewas van uitgestelde plichten dringt niet één zonnestraal.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 693, vert. Erik de Smedt

Moraal is afgunst.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 660, vert. Erik de Smedt

Hij kon niet zeggen hoeveel hij van haar hield. Zij geloofde hem op zijn woord.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

De zotste vorm van overdrijving is huilen. Het is irritant als een lekkende kraan.

  – Jules Renard, Journal, 29-03-1889, vert. Frans de Haan & Marianne Kaas

Grondwetten zijn papier.

  – Charles Baudelaire, België uitgekleed, vert. R.H.

Wie wil kan in 1 jaar 10 jaar ouder worden.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Geluk is duur: het wordt met geluk betaald.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 834, vert. Erik de Smedt

Ontmoeting: de naam heeft hij niet onthouden, maar de schijnheilige smoel kon hij met de beste wil van de wereld niet meer vergeten.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

De burgerlijke afkeer van burgerlijkheid.

  – Jules Renard, Journal, 10-04-1889, vert. M.d.H./R.H.

Genot sloopt ons. Werk sterkt ons. Aan ons de keus.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Hij denkt dat hij denkt.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Wat ze uit de aarde opgraven, begraven ze in de musea.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 560, vert. Erik de Smedt

Ontgoochel uw ontgoochelingen.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

De ideale rust van een zittende kat.

  – Jules Renard, Journal, 30-01-1889, vert. M.d.H./R.H.

Na een uitspatting voel je je altijd eenzamer, verlatener.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Dáárin zijn mens en dier gelijk: eerst willen ze niet, dan moeten ze wel en ten slotte wennen ze eraan.

  – Simon Carmiggelt, Het klinkt soms wel aardig

In de estheet wordt de cultuur een karikatuur; in de fanaticus de religie.

  – Ernst Hohensemser, Aphorismen, 576, vert. Erik de Smedt

Als ik geen boeken moest schrijven, dan was ik de beste echtgenoot.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Mensen vestigen al hun hoop op vernietigingsmiddelen.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. M.d.H./R.H.

Alleen: niet gehinderd door andermans hulp.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

De tijd kun je alleen vergeten door hem te gebruiken.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Er heerste zo’n volstrekte stilte dat ik me doof waande.

  – Jules Renard, Journal, 30-05-1890, vert. M.d.H./R.H.

Weet u wat het verschil is tussen rijken en armen? Armen brengen drugs aan de man om Nikes te kunnen kopen terwijl rijken Nikes aan de man brengen om drugs te kunnen kopen.

  – Frédéric Beigbeder, 99 francs, vert. M.d.H.

Het papier der polemisten vergeelt gelukkig snel.

  – Simon Carmiggelt, Het klinkt soms wel aardig

Liefde is in het geheim weten wat de voordelen van de geliefde zijn.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 974, vert. Erik de Smedt

Of God bestaat, is zíjn zaak.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. M.d.H./R.H.

Als je zegt dat iets je geen donder kan schelen, kan het je dus wel een donder schelen.

  – Henri de Toulouse-Lautrec, herkomst onbekend, vert. R.H.

Men beweent een dode, niet omdat hij dood is, maar omdat hij niet meer leeft, wat lang niet hetzelfde is.

  – Julien De Valckenaere, Flitsen in de duisternis

Droom: ieder boek heeft zijn zwakke kant, zoals ieder mens een achterste.

  – Jean Paul, Ideen-Gewimmel, vert. Erik de Smedt

Daar waar het glas halfvol is, ga zitten en drink.

  – Isabel Hessel

Hoe meer je wil, hoe beter je wil.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Ze was belachelijk bang om zich belachelijk te maken.

  – Jules Renard, Journal, 22-02-1890, vert. M.d.H./R.H.

Een harde werker is een arme drommel die zich verveelt.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. M.d.H./R.H.

Het doel van het leven is het leven zelf.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 784, vert. Erik de Smedt

Toeval kan geen toeval zijn.

  – Jean Loeckx

Om multicultureel te zijn moet men eerst cultureel zijn.

  – Jean Loeckx

Elk pleziertje heeft zijn diertje.

  – Jules Renard, Journal, 15-06-1887, vert. M.d.H./R.H.

De zon laat zich steeds van haar beste kant zien.

  – Isabel Hessel

De rechte weg is de kortste – naar het fiasco.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 869, vert. Erik de Smedt

Het is meer dan onmogelijk, het is moeilijk.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. M.d.H./R.H.

In elke vrouw huist een schoonmoeder.

  – Jules Renard, Journal, 09-07-1889, vert. M.d.H./R.H.

Vertalers zijn auteurs met een vangnet van papier.

  – Isabel Hessel

Een oordeel is een projectiel dat vaak de schutter treft en niet het doel.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 1194, vert. Erik de Smedt

Zelfs wolven gaan niet dood in een kooi, zolang ze maar blijven draven achter de tralies.

  – Frédéric Berthet, Felicidad, vert. Marijke Caris

De beste gedachten beginnen als verstekeling, maar verlaten als eerste het zinkend schip.

  – Jean Loeckx

Ik ben maar die man die over mij waakt.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. M.d.H./R.H.

Zelden schryf ik wat ik wil, en nooit wat ’n ander wil.

  – Multatuli, Ideeën 112

De wereld loopt ten einde. De enige reden waarom hij zou kunnen blijven bestaan, is dat hij bestaat.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. M.d.H./R.H.

Op iemand rekenen als op een vermolmde plank.

  – Jules Renard, Journal, 29-05-1889, vert. M.d.H./R.H.

Een wijs man leert meer uit een domme vraag dan een dwaas uit een verstandig antwoord.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 1057, vert. Erik de Smedt

Niets komt dichter bij de dichter dan het gedicht.

  – Isabel Hessel

Verveling loert naar leegte, en omgekeerd.

  – Jean Loeckx

Hij had willen leven als een kat en sterven als een bloem. Al was het een rododendron.

  – Frédéric Berthet, Felicidad, vert. Marijke Caris

De geleerde generaliseert, de kunstenaar individualiseert.

  – Jules Renard, Journal, 17-01-1889, vert. Frans de Haan & Marianne Kaas

Kunst verdedigt het individu tegen de samenleving, moraal de samenleving tegen het individu.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 400, vert. Erik de Smedt

Een goede vertaler kent zijn grenzen / en alle mogelijkheden.

  – Isabel Hessel

Zo’n leuk woord dat je het op zijn wangen zou willen kussen.

  – Jules Renard, Journal, februari 1888, vert. M.d.H./R.H.

Kan er iets flauwer zijn dan bescheidenheid waarin je het zout van de trots niet kunt proeven?

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 240, vert. Erik de Smedt

Soms is de honger groter dan het kind.

  – Isabel Hessel

De enige manier om de taal te verdedigen, is hem aan te vallen.

  – Marcel Proust, brief aan mevr. Straus, januari 1908, vert. M.d.H.

Midden in de stad schrijf je de mooiste bladzijden over het platteland.

  – Jules Renard, Journal, 25-11-1887, vert. M.d.H./R.H.

Wat eeuwig is, heeft geen verleden nodig.

  – Frédéric Berthet, Felicidad, vert. Marijke Caris

Een hoge dunk van jezelf mag je geen ogenblik vergeten en geen ogenblik laten zien.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 252, vert. Erik de Smedt

De zichtbare vertaler is een oxymoron.

  – Isabel Hessel

Met de pen in de aanslag je geest blijven bespieden, klaar om het minste idee dat tevoorschijn komt eraan te rijgen.

  – Jules Renard, Journal, 3-11-1887, vert. M.d.H./R.H.

Sommige huiden zijn zo pantserachtig dik dat er aan verachting geen lol meer te beleven valt.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Gezond is men zolang elke remedie erger is dan de kwaal.

  – Jean Loeckx

Het valt makkelijk te achterhalen wat iemand wil zijn, veel moeilijker wat iemand is.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 83, vert. Erik de Smedt

We vinden het verbijsterend als anderen egoïstisch zijn, alsof wij daar met onze unieke levensdrift het alleenrecht op hebben.

  – Jules Renard, Journal, 3-11-1877, vert. M.d.H./R.H.

Wie ’n principe voor den dag moet halen om goed van kwaad te onderscheiden, is ’n schelm.

  – Multatuli, Ideeën 933

Naakte feiten dansen in cirkels om het onvatbare heen.

  – Jean Loeckx

Muziek diept de hemel uit.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Een hele categorie gevoelens is achterhaald.

  – Jules Renard, Journal, 23-01-89, vert. M.d.H./R.H.

Wie praalt bewijst dat hij zichzelf niets waard vindt.

  Ernst Hohenemser, Aphorismen, 82, vert. Erik de Smedt

Wie volmaaktheid eist, doet ’n onbillyke eis, de gewone fout van zwakke debattisten.

  – Multatuli, Ideeën 955

De heimat van de vertaler is het land van de beperkte onmogelijkheden.

  – Isabel Hessel

De wereld en het niets reiken elkaar de mens.

  – Jean Loeckx

Peilloze diepte van het denken in volkse uitdrukkingen, gaten gegraven door generaties mieren.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Het schaamrood is de rozenknop van de ijdelheid.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 313, vert. Erik de Smedt

Met complimenten gaat het net als met geld: je plaatst ze in de hoop ze met rente terug te krijgen.

  – Jules Renard, Journal, 18-03-1890, vert. M.d.H./R.H.

Als een krab uit een mand probeert te kruipen, zullen de andere krabben hem tegenhouden. Niets dan goede bedoelingen in een krabbenmand.

  – Anonymus, vert. Marijke Caris

Xanthippe was misschien Xanthippe niet geworden, was ze niet met Socrates getrouwd.

  – Isabel Hessel

Ik ben ’t niet eens met Larochefoucauld, dat huichelary de hulde wezen zou, die ondeugd aan de deugd bewyst. Ze is eenvoudig de hulde aan ’t belang.

  – Multatuli, Ideeën 939

Ik zeg: het enige en opperste genot van de liefde ligt in de zekerheid dat je het kwaad bedrijft.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Zelfkennis is de eerste stap naar huichelarij.

  – Ernst Hohenemser, Aphorismen, 94, vert. Erik de Smedt

Kunstenaars worden voor de eeuwen gegooid.

  – Jean Loeckx

Een roman schrijven met daarin de dood van een nog levende tijdgenoot.

  – Jules Renard, Journal, 1-2-1890, vert. M.d.H./R.H.

’t Is onbillyk van ’n cirkel, de hoek te verwyten dat-i scherp is.

  – Multatuli, Ideeën 90

Zoekt in alles het belachelijke, en gij zult het vinden.

  – Jules Renard, Journal, 17-02-1890, vert. Frans de Haan & Marianne Kaas

Wat jammer dat alles moet veranderen, maar wat een opluchting ook! Anders zouden we alleen maar kunnen uitzien naar het uitzien.

  – John Ashbery, Quick question, vert. M.d.H./R.H.

Géén karakter, slecht karakter.

  – Multatuli, Aantekening bij Ideeën 451

Je niet miskijken op hooghartige, zwijgzame figuren: ze zijn verlegen.

  – Jules Renard, Journal, 21-10-1887, vert. M.d.H./R.H.

Ons bed is als een tweepersoonsdoodskist die op zijn deksel wacht.

  – Régis Jauffret, Wereld, wereld!, vert. M.d.H./R.H.

Het is veel praktischer om van alle mensen te houden dan van één.

  – Jean Loeckx

Ik zoek en acht de man, de vriend, die my myn zwakheden en feilen toont.

  – Multatuli, Ideeën 996

Het gekeuvel van de stoelen, netjes op een rij voordat de bezoekers komen op de dag van een receptie.

  – Jules Renard, Journal, 5-12-1887, vert. M.d.H./R.H.

Het leven is vrolijk, we rollen erin rond als een bal.

  – Régis Jauffret, Univers, univers, vert. M.d.H./R.H.

Armoede is oneerlijker verdeeld dan rijkdom.

  – Jean Loeckx

Het toeval is sarcastisch.

  – Multatuli, Ideeën 980

In de liefde pissen we goud.

  – Jules Renard, Journal, 5-11-1887, vert. M.d.H./R.H.

Tussen de regels leest het beter.

  – Isabel Hessel

Wat kan het jou schelen of je de honderd jaar bereikt of dat je op je zeventiende omkomt bij een aanrijding, je lot heeft geen enkele intrinsieke waarde en voor jou alleen belang voor de duur van je verschijning.

  – Régis Jauffret, Wereld, wereld!, vert. M.d.H./R.H.

Iemand zijn bekrompenheid voorhouden is niet speciaal ruimdenkend.

  – R.H.

In een goed huwelijk groeien slappe lach en orgasme naar elkaar toe.

  – Jean Loeckx

Elke deugd heeft onechte zusters, die de familie schande aandoen.

  – Multatuli, Ideeën 114

Zijn tanden klapperden voor het drama van zijn hersenen.

  – Jules Renard, Journal, 13-10-1887, vert. M.d.H./R.H.

Een boek dat goed verkoopt kan een goed boek zijn.

  – R.H.

Klassiek werk: een werk dat mensen tracht op te tillen tot het niveau dat nodig is om het te kunnen smaken.

  – Jean Loeckx

’t Is zonderling dat zoveel mensen zich verstouten kinderen te hebben. In Artis ken ik een oppasser die weet om te gaan met de tygers. Een ander is geschikt voor de vogels. Ook de kunstmatige visteelt heeft z’n specialiteiten. Maar kinderen houdt ieder.

  – Multatuli, Ideeën 213

Wie weet of elk voorval niet de vervulling is van een droom, een eigen droom, de droom van een ander, iemand die je je niet herinnert of die je niet hebt gekend?

  – Jules Renard, Journal, 1887, ongedateerd, vert. M.d.H./R.H.

Poëzie: bloemlezing uit Gods postuum en onuitgegeven oeuvre.

  – Jean Loeckx

Als ’n hardloper z’n been breekt, is ’t bal paré bij de kruipers.

  – Multatuli, Ideeën 49

Ogenblikken waarop je tegen de luie zon zou willen zeggen: Het is tijd. Kom op!

  – Jules Renard, Journal, 29-10-1887, vert. Frans de Haan & Marianne Kaas

Doodgaan is alles geven wat je hebt.

  – R.H.

Want niets is voor de mens van waarde als hij het niet met gedrevenheid doen kan.

  – Max Weber, Wissenschaft als Beruf, vert. Hans Driessen

Wat dag na dag in elk van ons heel zachtjes sterft, ontdekken we vaak pas veel later en dan zijn we verbaasd over al die plotse veranderingen.

  – Robert Pinget, Taches d’encre, vert. M.d.H./R.H.

De noodzakelijkheid is God. Meer weet ik van God niet te zeggen. En ’t spyt me.

  – Multatuli, Ideeën 33

Workaholisme is maar een ander woord voor bindingsangst.

  – Isabel Hessel

Nu lijkt sterke drank op zeewater of roem: hoe meer je ervan drinkt, hoe heviger je dorst.

  – Anton Tsjechov, ‘Een onvoorzichtigheid’, Verzamelde Verhalen, vert. Tom Eekman

Het verlangen om onbehagen te wekken, dat is wat een schrijver, soms, onderscheidt van een prostituee.

  – R.H.

Keurslijven zijn zoekmachines.

  – Jean Loeckx

Myn Ideeën zijn de Times van myn ziel.

  – Multatuli, Ideeën 34

Roem is een voortdurende krachtsinspanning.

  – Jules Renard, Journal, 1887, ongedateerd, vert. Frans de Haan & Marianne Kaas

Er is geen intellectuele oefening die uiteindelijk niet zinloos is.

  – Jorge Luis Borges, ‘Pierre Ménard, schrijver van de Quichot‘, vert. Barber van de Pol

Een dag gaat voorbij zonder de vorige af te maken. Wat te doen met de volgende?

  – Robert Pinget, Le Harnais, vert. M.d.H./R.H.

Te veel en te weinig openhartigheid zijn beide een teken van zwakte.

  – Vauvenargues, maxime 104, vert. M.d.H.

De dood is een telefoontje.

  – R.H.

Als ’n graankorrel spreken kon, zou ze klagen dat er smart ligt in ’t ontkiemen.

  – Multatuli, Ideeën 30

Vredesoverleg: oog om tand, tand om oog.

  – Jean Loeckx

Er ontbreekt iets aan het landschap. Een opgeruimd oog.

  – Robert Pinget, Taches d’encre, vert. R.H.

Zelfverklaarde kwakwakwaliteitsbewakers – maar natuurlijk, jongens, wij zijn voohoohoor!

  – R.H.

Wie veel gedwaald heeft, kan ’t best de weg weten. Ik zeg niet dat veel dwalen nodig is om de weg te weten. Noch dat ieder die veel gedwaald heeft, de weg weet.

  – Multatuli, Ideeën 21

Wie veel bijzonders probeert te zeggen, zegt niet veel zinnigs.

  – Vauvenargues, maxime 112, vert. M.d.H.

Huwelijk: lijf-aan-lijf van twee zielen.

  – Jean Loeckx

Noteren wat er elke dag gebeurt is niet het soort schrijven waar hij dol op is. Noteren wat er niet gebeurt?

  – Robert Pinget, Taches d’encre, vert. R.H.

Leve de achteringang.

  – R.H.

Nieuwjaar: wenskaarten bij het oud papier.

  – R.H.

Het geheugen is een goederentrein door de nacht.

  – Jean Loeckx

Bedenk: de duivel die is oud, dus word oud om hem te begrijpen.

  – Max Weber, Wissenschaft als Beruf, vert. Hans Driessen

Missieloos zijn we eeuw na eeuw.

  – Daniel Dobbelaere

De hoogste graad van moed is hoogmoed.

  – Multatuli, Ideeën 220

Alleen lammeren aanbidden het lam Gods.

  – Jean Loeckx

Of het leven levenswaardig is en wanneer, daarnaar vraagt de geneeskunde niet.

  – Max Weber, Wissenschaft als Beruf, vert. Hans Driessen

Jong is nieuw; oud is oud; sofismen.

  – R.H.

Waarheid fnuikt de val.

  – Daniel Dobbelaere

Vertrouw nooit iemand die nederig spreekt, want hy liegt.

  – Multatuli, Ideeën 221

Kijk, dat is nou literatuur, die vertelt niets, die laat de taal eindeloos voortslepen en geeft hem eindelijk de gelegenheid om zichzelf uit te drukken in plaats van altijd te moeten dienen tot het zeggen van iets anders dan zichzelf.

  – Régis Jauffret, Wereld, wereld!, vert. M.d.H./R.H.

Excuses nemen altijd de plaats van scrupules in.

  – Jean Loeckx

Iedereen heeft op zijn eigen manier een hekel aan je, en neem maar van me aan dat daar ook mensen bij zitten die je graag mogen.

  Milan Kundera, Het doek, vert. M.d.H.

Echt weer om thuis te blijven en een mooie, dikke, naargeestige roman te lezen.

  – R.H.

Want wat is zwakte? Dat is als je het lot van je eigen tijdsgewricht niet in zijn ernstige ogen kunt kijken.

  – Max Weber, Wissenschaft als Beruf, vert. Hans Driessen

Mijn ideeën, dat zijn mijn hoertjes.

  – Denis Diderot, Le neveu de Rameau, vert. M.d.H.

Als ’k doof was, zou ’k niet kunnen schryven.

  – Multatuli, Ideeën 37

Een gedicht vertalen: eerst de ziel ervan redden, al de rest komt later.

  – Jean Loeckx

Ik weet dat mensen bijgeloviger zijn naarmate ze rijker zijn, de graad van rijkdom en de graad van bijgelovigheid gaan precies gelijk op.

  – Mo Yan, Kikkers, vert. Silvia Marijnissen

Ballingschap is een droom over een glorieuze terugkeer.

  – Salman Rushdie, De duivelsverzen, vert. Marijke Emeis

Veel is het volle niet waard.

  – Daniel Dobbelaere

Extreme argwaan is niet minder schadelijk dan het tegendeel; wie elk risico om te worden bedrogen uit de weg wil gaan, hoeft van weinig andere mensen steun te verwachten.

  – Vauvenargues, maxime 101, vert. M.d.H.

Je bent de hele wereld, het is maar een vluchtige gewaarwording en dan ben je niets meer.

  – Régis Jauffret, Wereld, wereld!, vert. M.d.H./R.H.

’t Gebeurt zeer dikwyls dat we iets niet zien, omdat het te groot is.

  – Multatuli, Ideeën 411

Het geruste hart wil meer.

  – Daniel Dobbelaere

De boekenkast, de klerenkast, de koelkast: lachspiegels van de ziel.

  – R.H.

Wie niets meemaakt is angstig als een rat, wie voor grote problemen staat is moedig als een tijger.

  – Mo Yan, Kikkers, vert. Silvia Marijnissen

Wie nooit gevallen is, heeft geen juist besef van wat er nodig is om vast te staan.

  – Multatuli, Ideeën 235

Er is maar één ding tragischer en onherroepelijker dan doodgaan: niet geleefd hebben.

  – Jean Loeckx

Ik ben bang om wakker te worden uit de nachtmerrie die leven heet.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Een hoer is, voor sommige mannen, een vrouw die niet op hun avances ingaat.

  – R.H.

Wie simpele hersens heeft moet op zijn ledematen vertrouwen.

  – Mo Yan, Kikkers, vert. Silvia Marijnissen

De hevigste uitdrukking van smart is sarcasme.

  – Multatuli, Ideeën 324

De doorvoeden sussen hun geweten met tafelmanieren.

  – Jean Loeckx

Had de slang van de appel gegeten, dan leefden wij nu nog in het paradijs.

  – M.d.H.

X die aan morgen dacht is gisteren gestorven.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Waarom zou je je niet op de stroom laten meedrijven in plaats van je boot ertegenin te roeien?

  – Mo Yan, Kikkers, vert. Silvia Marijnissen

Wat is er te verwachten van mensen die ’t nalaten van hun plicht wisten te verheffen tot… plicht?

  – Multatuli, Ideeën 933

Geluk is vlug genezen.

  – Daniel Dobbelaere

Het sentiment mag vals zijn, de tranen zijn echt.

  – R.H.

Schaamlippen articuleren het onuitsprekelijke beter dan andere.

  – Jean Loeckx

Om van andere mensen te houden moet je een prijs betalen, maar het kost je niets om van jezelf te houden.

  – Mo Yan, Kikkers, vert. Silvia Marijnissen

Geloof is bygeloof.

  – Multatuli, Ideeën 354

Aangezien we samenleven, ben ik, ben jij, is hij, zijn wij, zijn jullie, zijn zij een gevaar voor de gemeenschap.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

De eenzaamheid van de getuige.

  – Frédéric Berthet, Simple journée d’été, vert. Marijke Caris

Wat is een overtuiging? Dat is een denken dat tot stilstand is gekomen.

  – Milan Kundera, Verraden testamenten, vert. Piet Meeuse

Principes zyn laaghartige voorwendsels ter plichtverzaking.

  – Multatuli, Ideeën 933

Een bron dorst nooit.

  – R.H.

Een bron morst nooit.

  – Jean Loeckx

Vaak wordt een executie bestempeld als moord en moord als een executie.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Iedereen gaat dood van verdwaalde kogels.

  – Frédéric Berthet, Simple journée d’été, vert. Marijke Caris

Dat is nou literatuur, die weigering het leven serieus te nemen, het te eren, je in het stof te wentelen om het te bedanken dat je op de wereld bent.

  – Régis Jauffret, Wereld, wereld!, vert. M.d.H./R.H.

De geschiedenis van de kunst is vergankelijk. Het gebabbel van de kunst is eeuwig.

  – Milan Kundera, Het doek, vert. M.d.H.

Boeken sterven in het harnas.

  – Régis Jauffret, Wereld, wereld!, vert. M.d.H./R.H.

Geen overweldigender gevoelens dan gevoelens die we niet echt beleven.

  – Frédéric Berthet, Simple journée d’été, vert. Marijke Caris

Veel beter dan onze bondgenoot wijst onze tegenstander ons de weg.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Wat van de grond komt, komt op een dag weer neer.

  – Milan Kundera, Het doek, vert. M.d.H.

Tot ziekwordens toe bezorgd om je gezondheid.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Schone schijn is altijd trendy.

  – Jean Loeckx

In tegenstelling tot de kinderachtige trouw aan een overtuiging is trouw aan een vriend een deugd, misschien wel de enige, de laatste.

  – Milan Kundera, Het doek, vert. M.d.H.

Het feit dat hun clandestiniteit zelfverkozen was, deed niets af aan hun verbittering over het feit dat niemand wist wie ze waren.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. M.d.H./R.H.

De meest verspilde dag is die waarop we niet hebben gelachen.

  – Chamfort, Maximes et pensées, vert. M.d.H./R.H.

Onbehagen en verlegenheid zijn de spenen van de durf.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. M.d.H./R.H.

Wat niet lichtjes afwijkt lijkt het opmerken niet waard – waaruit volgt dat het grillige, oftewel het onverwachte, het verrassende, het verbazende, een essentieel deel en een wezenskenmerk van schoonheid is.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. M.d.H./R.H.

Don Juan is de man aan wie de vrouw in de armen van een man denkt. Al is die man Don Juan.

  – Georges Perros, Papiers collés, vert. R.H.

Niets zo dodelijk voor een mens als de plicht om een land te vertegenwoordigen.

  – Jacques Vaché, Lettres de guerre, vert. R.H.

Ik vrees de zomer, de herfst, de winter en de lente.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Zelfs de allergrootste liefde wordt uiteindelijk gereduceerd tot een geraamte van armzalige herinneringen.

  – Milan Kundera, De romankunst, vert. Ernst van Altena

Preutsheid overschat het lichaam.

  – Jean Loeckx

Van de ene in de andere ongelukkige liefde, zo leer je de liefde kennen.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

De mens is zichzelf wannneer hij zich niet meer vergelijkt met enig ander mens.

  – Georges Perros, Papiers collés vert. M.d.H.

Romanciers die intelligenter zijn dan hun werken zouden een ander beroep moeten kiezen.

  – Milan Kundera, De romankunst, vert. Ernst van Altena

Hartstochtelijk weinig belang in alles stellen.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Laat je niet wijsmaken dat men eenzaamheid gewoon wordt, niemand went aan zichzelf.

  – Jean Loeckx

Komt de lente, fluiten de vogels.

  – Han Shan, vert. Silvia Marijnissen

Leven is een voortdurende zware inspanning om jezelf niet uit het oog te verliezen.

  – Milan Kundera, Verraden testamenten, vert. Piet Meeuse

Geloof in de vooruitgang is een leerstelling van luilakken, een leerstelling van Belgen.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Hoe vaak offeren we een mogelijk geluk niet op aan de ongeduldige verwezenlijking van wat onmiddellijk voldoening geeft!

  – Marcel Proust, Swanns kant op, vert. M.d.H./R.H.

Het onzegbare is een teveel.

  – Jean Loeckx

Het drama van de mens is de doorhaling.

  – Georges Perros, Papiers collés, vert. R.H.

De vrienden die we verloren hebben: stuk voor stuk nagels aan onze doodskist.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

God is het enige wezen dat niet eens hoeft te bestaan om te heersen.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. M.d.H./R.H.

Verbitterd zijn om een bejegening is altijd te veel óf te weinig eer.

  – Jean Loeckx

Anderen gelukkig maken willen we best. Maar geef toe, we zijn minder blij als die anderen zich met ons geluk bemoeien.

  – Georges Perros, Papiers collés, vert. R.H.

Schrijf maar, schrijf maar, het dient nergens toe.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Bergen zijn voor mensen die van bergen houden.

  – Bai Juyi, vert. Silvia Marijnissen

Het mooiste beeld dat we van een kunstwerk bewaren is vaak het beeld dat oprijst boven de valse klanken die door ongeoefende vingers worden ontlokt aan een ontstemde piano.

  – Marcel Proust, Swanns kant op, vert. M.d.H./R.H.

Onder de rechten waarvan de laatste tijd wordt gerept, is er een dat wordt vergeten, waar iedereen, moest het in praktijk worden gebracht, belang bij heeft – het recht om jezelf tegen te spreken.

  – Charles Baudelaire, Pensées d’album, vert. R.H.

Zet het weten stil – de geest raakt verlicht, / zie de leegte – de wereld komt tot rust.

  – Han Shan, vert. Silvia Marijnissen

Als ik was wie ik ben in de ogen van mensen die van me houden omdat ze me denken te kennen, zou ik niet met ze omgaan.

  – Georges Perros, Papiers collés, vert. R.H.

Het nietszeggende is nooit vergezocht.

  – Jean Loeckx

God heeft alles aan ons te danken.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Zoals een intelligente man niet bang is om door een andere intelligente man voor dom te worden versleten, zo vreest een elegante man niet dat zijn elegantie wordt miskend door een grote meneer, maar wel door een boerenkinkel.

  – Marcel Proust, Swanns kant op, vert. M.d.H./R.H.

Denk kijkend naar de felle maan niet aan vroeger, / het verzwakt je charme en verkort je jaren.

  – Bai Juyi, vert. Silvia Marijnissen

Het logische gevolg van elke revolutie is kindermoord.

  – Charles Baudelaire, Aphorismes, vert. R.H.

Hij deed met haar wat ze wou.

  – Georges Perros, Papiers collés, vert. R.H.

In de schilderkunst is alles maar schijn.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Het criterium voor volwassenheid: het vermogen om weerstand te bieden aan symbolen. Maar de mensheid wordt steeds jonger.

  – Milan Kundera, De romankunst, vert. Ernst van Altena

Erotiek, dat is het lichaam de luister van de geest geven.

  – Georges Perros, Papiers collés, vert. Frans de Haan

Matigheid is de moeder van de snoeplust: steun en toeverlaat.

  – Charles Baudelaire, Aphorismes, vert. R.H.

Geschiedenis is er voor altijd.

  – Jean Loeckx

Een daad die ons eenmaal is ontsnapt, kunnen we nooit meer terughalen.

  – Milan Kundera, De romankunst, vert. Ernst van Altena

Noem het noodlot, noem het determinisme, u zit er hoe dan ook middenin.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Het bedwelmende van slechte smaak is het aristocratische plezier om weerzin te wekken.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Niets te verbergen hebben, behalve dat je niets te verbergen hebt.

  – Georges Perros, Papiers collés, vert. Frans de Haan

Goedkope poëzie verkoopt beter dan dure.

  – Jean Loeckx

Jaloezie: de gevangene waant zich inspecteur.

  – R.H.

Je kunt je neerleggen bij het verlies van een liefde als dat een reden had. Een verlies zonder reden vergeef je jezelf nooit.

  – Milan Kundera, De romankunst, vert. Ernst van Altena

De roekeloosheid waarmee mensen dagelijks inslapen zou onbegrijpelijk zijn als we niet wisten dat ze voortvloeit uit onbekendheid met het gevaar.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Doet iemand u kwaad, dood hem dan of reageer niet en laat hem gaarkoken in het sop van zijn nijd.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

De liefdesdaad vertoont veel gelijkenis met een foltering of met een chirurgische operatie.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Het overkomt niet alleen de anderen, het overkomt alleen mijzelf.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Een kip te water is ’n schouwspel. Een enigszins vreemd kledingstuk levert stof tot gejoel. Een dronkeman geeft ware feestvreugde.

  – Multatuli, Ideeën 451

Hij doofde uit, als een vulkaan.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

De geest wordt gestreeld door vermenging van het groteske en het tragische zoals geblaseerde oren door dissonantie.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Talen zyn vogelvry. Elke uitdrukking is ’t eigendom van wie ’r vangt.

  – Multatuli, Ideeën 487

Geen betere weg dan de weg die je verlaat.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Als je uitstelt wat je moet doen, loop je het risico het nooit te kunnen doen. Als je je niet meteen bekeert, dreig je te worden verdoemd.

  – Charles Baudelaire, Mijn hart blootgelegd, vert. R.H.

Er is maar één slechtheid, één misdaad, één zonde: gebrek aan hart.

  – Multatuli, Ideeën 450

De jonge fee werd een oude heks.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Betoverend in het leven is alleen de betovering van het Spel. Maar wat als het ons niet kan schelen of we winnen of verliezen?

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.

Er zyn weinig fouten – ja, misschien geen – die niet voortkomen uit luiheid.

  – Multatuli, Ideeën 460

Ik weet dat de mensen verfoeilijk zijn maar dat is nog geen reden om ze te verfoeien.

  – Louis Scutenaire, Mes Inscriptions, vert. R.H.

Wat is tegenwoordig geen roeping? Zelfs jong zijn is een roeping – zegt de jeugd.

  – Charles Baudelaire, Flitsen, vert. R.H.