Loeckx, Jean

Zwijgen is altijd meer dan de som van zijn stiltes.

  – Jean Loeckx

Geen gedicht laat het bij woorden.

  – Jean Loeckx

Ik steek niet graag de schuld op een ander, maar het is niet mijn fout dat ik geboren ben.

  – Jean Loeckx

Alle stank is territoriumgeur.

  – Jean Loeckx

Oude, versleten dromen kenmerken jeugd.

  – Jean Loeckx

Veel filosofie raakt kant noch wal, alleen toog en pint.

  – Jean Loeckx

Een goed misverstand heeft maar een half oor nodig.

  – Jean Loeckx

Elke god is een oeroud gedachte-experiment.

  – Jean Loeckx

Rust tenminste op je eigen lauweren als je jezelf in slaap wil wiegen.

  – Jean Loeckx

Ik ga niet terug naar de bergen, het zullen torenhoge dikbesneeuwde jeugdherinneringen blijven.

  – Jean Loeckx

Wat is zieliger dan jeugd die niet kwistig met haar krachten omspringt, tenzij ouderdom die haar krachten voor later spaart?

  – Jean Loeckx

Goede versierders zijn slechte echtelieden.

  – Jean Loeckx

Frigide vrouw zkt impotente man.

  – Jean Loeckx

Ik hou mijn privéleven en familie graag gescheiden.

  – Jean Loeckx

Hij is heel wispelturig, hij loopt op willetjes.

  – Jean Loeckx

‘Jij’ is het eerste understatement, ‘ik’ de eerste overdrijving.

  – Jean Loeckx

Het enige wat bij hem nog goed werkt is zijn rotkarakter.

  – Jean Loeckx

Een teder woord is nooit bon ton.

  – Jean Loeckx

We zijn een geharrewar van geest en lichaam.

  – Jean Loeckx

Melancholie is als plankenkoorts voor een houtworm.

  – Jean Loeckx

Nostalgie: dromerij in technicolor.

  – Jean Loeckx

Men verwart gebrek aan ontzag graag met gebrek aan respect.

  – Jean Loeckx

Ontroeren: met het hart op de feiten drukken.

  – Jean Loeckx

Weemoed: wilshiaat.

  – Jean Loeckx

Een windvaan is trouw aan de wind.

  – Jean Loeckx

Liefde en zeewater: fris in de zomer, warm in de winter.

  – Jean Loeckx

Geen herinnering kan het lek dichten dat door een afscheid is geslagen.

  – Jean Loeckx

Toeval kan geen toeval zijn.

  – Jean Loeckx

Om multicultureel te zijn moet men eerst cultureel zijn.

  – Jean Loeckx

De beste gedachten beginnen als verstekeling, maar verlaten als eerste het zinkend schip.

  – Jean Loeckx

Verveling loert naar leegte, en omgekeerd.

  – Jean Loeckx

Gezond is men zolang elke remedie erger is dan de kwaal.

  – Jean Loeckx

Naakte feiten dansen in cirkels om het onvatbare heen.

  – Jean Loeckx

De wereld en het niets reiken elkaar de mens.

  – Jean Loeckx

Kunstenaars worden voor de eeuwen gegooid.

  – Jean Loeckx

Het is veel praktischer om van alle mensen te houden dan van één.

  – Jean Loeckx

Armoede is oneerlijker verdeeld dan rijkdom.

  – Jean Loeckx

In een goed huwelijk groeien slappe lach en orgasme naar elkaar toe.

  – Jean Loeckx

Klassiek werk: een werk dat mensen tracht op te tillen tot het niveau dat nodig is om het te kunnen smaken.

  – Jean Loeckx

Poëzie: bloemlezing uit Gods postuum en onuitgegeven oeuvre.

  – Jean Loeckx

Keurslijven zijn zoekmachines.

  – Jean Loeckx

Vredesoverleg: oog om tand, tand om oog.

  – Jean Loeckx

Huwelijk: lijf-aan-lijf van twee zielen.

  – Jean Loeckx

Reality television: vivisectie op de verveling.

  – Jean Loeckx

Het geheugen is een goederentrein door de nacht.

  – Jean Loeckx

Alleen lammeren aanbidden het lam Gods.

  – Jean Loeckx

Excuses nemen altijd de plaats van scrupules in.

  – Jean Loeckx

Een gedicht vertalen: eerst de ziel ervan redden, al de rest komt later.

  – Jean Loeckx

Glimlach: de barst in een binnenpretje.

  – Jean Loeckx

Er is maar één ding tragischer en onherroepelijker dan doodgaan: niet geleefd hebben.

  – Jean Loeckx

De doorvoeden sussen hun geweten met tafelmanieren.

  – Jean Loeckx

Schaamlippen articuleren het onuitsprekelijke beter dan andere.

  – Jean Loeckx

Een bron morst nooit.

  – Jean Loeckx

Over en weer woelen lukt ons zo goed langs de zee met z’n twee.

  – Jean Loeckx

Liefde overkomt ons wanneer de muze ons niet op het voorhoofd maar op de mond kust.

  – Jean Loeckx

Schone schijn is altijd trendy.

  – Jean Loeckx

Al wie niet horen wil moet geen poëzie lezen.

  – Jean Loeckx

Preutsheid overschat het lichaam.

  – Jean Loeckx

Laat je niet wijsmaken dat men eenzaamheid gewoon wordt, niemand went aan zichzelf.

  – Jean Loeckx

Het onzegbare is een teveel.

  – Jean Loeckx

Verbitterd zijn om een bejegening is altijd te veel óf te weinig eer.

  – Jean Loeckx

Het nietszeggende is nooit vergezocht.

  – Jean Loeckx

Tussen egoïsten en niet-egoïsten is er vooral een verschil in voorspelbaarheid.

  – Jean Loeckx

Geschiedenis is er voor altijd.

  – Jean Loeckx

Goedkope poëzie verkoopt beter dan dure.

  – Jean Loeckx

Een lelijk monster is even zeldzaam als een mooi gebrek.

  – Jean Loeckx

Rust tenminste op je eigen lauweren als je jezelf in slaap wilt wiegen.

  – Jean Loeckx

‘Allen even moe!’ is de egalitaire slogan bij uitstek.

  – Jean Loeckx

Als men ouder wordt dan droomt men niet meer, men wil alleen nog een klein luchtkasteel aan de Loire.

  – Jean Loeckx

Alleen in een vol hart is er plaats.

  – Jean Loeckx

De waarheid is altijd de beste remedie, tenzij ze ondoseerbaar is.

  – Jean Loeckx

De ecologische mens bestaat zelf uit 1/5de land en 4/5de zee.

  – Jean Loeckx

Een literair beeld spreekt ook de blinde aan.

  – Jean Loeckx

In het land der helderzienden is de blinde koning.

  – Jean Loeckx

Het is niet eerlijk: dat men géén maîtresse heeft kan men nooit bewijzen.

  – Jean Loeckx

Zieligheid komt altijd neer op een gebrek aan ziel.

  – Jean Loeckx

De eerste psychologische wet: niets valt uit de lucht.

  – Jean Loeckx

Zelfbedrog is altijd subtieler dan bedrog. Je hebt één persoon meer te bedriegen.

  – Jean Loeckx

Het lichaam is altijd onderbemand.

  – Jean Loeckx

Gezond verstand is een goede raadgever maar een slechte vriend.

  – Jean Loeckx

‘Wie ben ik?’ is altijd een strikvraag.

  – Jean Loeckx

Wrok: een samenzwering van wonden.

  – Jean Loeckx

Geloof nooit blindelings, en zeker niet je ogen.

  – Jean Loeckx

Wat collectief is verschilt per persoon.

  – Jean Loeckx

Van de goden gestolen goed gedijt.

  – Jean Loeckx

Jezelf blijven op heldhaftige momenten of momenten van ontreddering is de meest sublieme vorm van improvisatie.

  – Jean Loeckx

Waarom de doden met rust laten, zij laten ons ook niet met rust, en zij hebben duidelijk terreinvoordeel.

  – Jean Loeckx

Niets is minder letterlijk dan literatuur.

  – Jean Loeckx

Waarom fluiten vogels nooit vals?

  – Jean Loeckx

Alleen het aardse draagt het aardse. Daarom weegt het zo.

  – Jean Loeckx

Moedige levens spelen zich altijd in woestenijen af.

  – Jean Loeckx

Een hart klopt regelmatiger als het van steen is.

  – Jean Loeckx

In boeken leven minder fictieve personages dan erbuiten.

  – Jean Loeckx

Dogma: poging tot patent op een gewetensvraag.

  – Jean Loeckx

Advocaten van de duivel pleiten altijd pro deo.

  – Jean Loeckx

Mensen vergissen zich vlugger van wereld dan van bus.

  – Jean Loeckx

Verveling is nooit motief. Dat is juist het vervelende aan verveling.

  – Jean Loeckx

Tranen zijn nog geen water bij de wijn.

  – Jean Loeckx

‘Wees vrij!’ is de enige gebiedende wijs van liefhebben.

  – Jean Loeckx

Wat we zien is wat onze blik tegenhoudt.

  – Jean Loeckx

Dichters vervelen zich nooit, zij zijn altijd brandend nieuwsgierig naar hun volgende vers.

  – Jean Loeckx

Kwel je demonen.

  – Jean Loeckx

Argeloosheid. Frigide vrouw zkt impotente man.

  – Jean Loeckx

Buiten ons betekent ‘zwaar’: wat je niet kan blijven vasthouden of dragen, in ons betekent ‘zwaar’: wat je niet kan loslaten. Buiten ons betekent ‘zwaar’: wat je niet kan optillen, in ons betekent ‘zwaar’: wat je niet kan neerzetten.

  – Jean Loeckx

Porno: fuck-simile.

  – Jean Loeckx

Eenzaamheid: innerlijke ontvolking.

  – Jean Loeckx

Wat zou je van een onbewoond eiland meenemen naar de bewoonde wereld?

  – Jean Loeckx

In een goede relatie verdraagt, verbijt men elkaars pijn.

  – Jean Loeckx

Geld devalueert het onbetaalbare.

  – Jean Loeckx

Tegen zichzelf wint of verliest men steeds met het kleinste verschil.

  – Jean Loeckx

Gemeenplaats: bouwgrond voor heilige huisjes.

  – Jean Loeckx

Ik weiger fatalistisch te worden: ik geloof eerder in iemands kwade trouw dan in zijn domheid.

  – Jean Loeckx

Wankele goden willen niet dat we aan de wolken schudden.

  – Jean Loeckx

Het grootste probleem van de vrije markt is dat hij geen concurrentie duldt.

  – Jean Loeckx.

Bijgeloof: het geloof aan meer dan één wonder.

  – Jean Loeckx

Op een zee van tijd begint men al vlug te dobberen.

  – Jean Loeckx

Beeldende kunst tracht het onzichtbare fotogeniek te maken.

  – Jean Loeckx

Lichaam: ons nauwsluitendste alibi.

  – Jean Loeckx

Alle mensen zijn gelijk, maar de ene is Noordamerikaanser dan de andere.

  – Jean Loeckx

De enigen die kabaal (mogen) maken op een kerkhof zijn de doden.

  – Jean Loeckx

Alles is vol. Dat is de meest plaatsbesparende en ecologische these.

  – Jean Loeckx

God: een concept met een lange witte baard.

  – Jean Loeckx

Het is de menigte in de mens die mort.

  – Jean Loeckx

Fotogeniek is iemand die lelijker is in het echt.

  – Jean Loeckx

Voor de schooier en de filosoof is er maar één manier om niet tussen twee stoelen te vallen: nooit te gaan zitten.

  – Jean Loeckx

Ontlettering werkt het letterlijk nemen der dingen in de hand.

  – Jean Loeckx

Immobilisme is de moeder van alle camouflage.

  – Jean Loeckx

Veertig worden is een nederlaag, tachtig worden is een overwinning.

  – Jean Loeckx

Juist de mensen die over goede remmen beschikken durven geen vaart te maken.

  – Jean Loeckx

De geest is in de aap gelogeerd.

  – Jean Loeckx

Cliché: een vooroordeel met doorligwonden.

  – Jean Loeckx

Luiheid is de meest werkzame drijfveer.

  – Jean Loeckx

Aarde: wat stopt met draaien tijdens het liefdesspel.

  – Jean Loeckx

Smaak: beïnvloedbaar zintuiglijk vooroordeel.

  – Jean Loeckx